Achillas

Jest to znane z czasów hellenistycznych imię pochodzenia greckiego. Powstało jako spieszczenie imienia ACHILLES. Z dziejów starożytnych znamy dowódcę wojsk egipskiego króla Ptolemeusza XII, który nosił to imię.

W Polsce nie było używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., gr. Achillas.

Achillas był za biskupstwa Teonasa nauczycielem w aleksandryjskiej szkole katechetycznej. Po śmierci Piotra I Aleksandryjskiego (311) objął po nim stolicę biskupią. Wedle Atanazego był przeciwnikiem melecjan. Natomiast wedle Sozomenosa on to miał na kapłana wyświęcić Ariusza pomimo ekskomunik, którymi obłożyli go poprzednicy. Zmarł w r. 313. Wspominany jest w dniu 7 listopada.

Achillas
 obchodzi imieniny