Adalberg

Imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. W funkcji członu pierwszego występuje częsty w antroponimii germańskiej element adal- 'szlachetny, znakomity', a jako człon drugi -berg 'pomoc, obrona'.

W Polsce jako samodzielne imię nie występuje. Dokumenty notują je jako nazwisko. Znamy np. Samuela Adalberga (1868-1939), autora pierwszego polskiego nowoczesnego zbioru przysłów, pt. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, 1889-1894. W latach 1969-1978 wyszedł Nowy Adalberg, czyli oparta na pierwszym wydaniu Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich pod red. J. Krzyżanowskiego.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adalbergus.

Adalberg
 obchodzi imieniny