Adamnan (Adomnan)

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego) o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej jest to spieszczenie imienia biblijnego ADAM. Tak jest interpretowane w pracach irlandzkich.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adaxman, Adomnan, Adamnan.

Adamnan (Adomnan) z Hy. Urodził się około r. 624 w Drumhome, w Irlandii. Wcześnie wstąpił do klasztoru założonego przez swego krewnego, św. Kolumbę. W r. 679 został opatem. Jako taki pielęgnował rozwój życia duchowego, złączonego z intensywną pracą intelektualną. Na dworze Alfryda, króla Nortumbrii, uzyskał w r. 686 uwolnienie jeńców wojennych. Potem czynny był w godzeniu praktyk łacińsko-anglosaksońskich z dawnymi zwyczajami iroszkockimi w kościołach Wysp. Napisał też Vita Columbae (BHL 1886) oraz - na podstawie relacji biskupa Arkulfa - De locis sanctis. Zmarł w r. 704. Wspominano go 23 września.

Źródła i literaturę wskazuje A. Bober, Studia i teksty patrystyczne, Kraków 1967, 66-69. Tam także kilka wyjątków z De locis sanctis. O twórczości ostatnio Berschin, 2 (1988), 244-253. Inne w Bibl. Ss. 1 (1961), 201.

Adamnan (Adomnan)
 obchodzi imieniny