Adwokaci

Zbiorowy kult świętych, którzy by do tytułu patronów adwokatury o tyle byli predestynowani, o ile sami tę profesję uprawiali, nigdy się spontanicznie nie rozwinął ani też, o ile wiadomo, nie rozprzestrzenił. Ale próbowano go rozniecać, próby zaś podejmowano z pobudek apologetycznych. Należy bowiem zaznaczyć, że w średniowieczu i później w szerokich warstwach ludu utrzymywało się mniemanie, jakoby zawód adwokata był nie do pogodzenia ze świętością. Gorszono się nawet tym, że Kościół wyniósł na ołtarze Iwona z Bretanii, który zmierzając do świętości, adwokatury nie porzucił. W XVII stuleciu znaleźli się więc pisarze, którzy występując przeciw takiemu rozpowszechnionemu mniemaniu ułożyli długie listy świętych, uprawiających zawód adwokata. Pod piórem Jana Roberti, który za takich brał wszystkich, mających cokolwiek wspólnego z palestrą, znalazło się aż pięćdziesięciu: Sanctorum quinquaginta Iuris-peritorum elogia, contra populare commentum de solo Ivone publicata (1632). Byli w tej licznej grupie: Aaron, Ambroży, Aper (korespondent św. Paulina z Noli), Atanazy, Augustyn, Bazyli, Bonifacy Ferrier, Cyprian, Daniel, Dionizy Areopagita, Ebtulf (abbas Ucicensis), Elzear z Sabrano, Filogoniusz, Franciszek Salezy, Genezjusz z Arles, German z Auxerre, Godegrand z Metzu, Grzegorz I Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz Cudotwórca, Hieronim, Hierotheusz, Hubert z Li-ge, Hugo z Grenoble, Iwo, Jan Chryzostom, Jan Damsaceński, Jan Kapistran, Jan Parenti (z Florencji), Hiob, Kanut, Karol Boromeusz, Karol Wielki, Kasjodor, Lietbert z Cambrai, Mojżesz, anonimowy Notariusz, Paweł IV, Prymariusz z Egiptu, Ryszard z Chichester, Sewer Boecjusz, Sulpicjusz, Sydoniusz, Symmach, Teofil (męczennik kapadocki), Tomasz Becket, Tomasz Morus, Wetiusz Epagathus z Lyonu oraz Wolbodo, biskup Li-ge.

Dodajmy, że sto lat później fakultet prawa w Innsbrucku czcił co miesiąc innego z patronów swej profesji: 29 stycznia - Franciszka Salezego; 9 lutego - Rajmunda z Pennafort; 23 marca - męczennika Wiktoriana, prokonsula Kartaginy; 13 kwietnia - męczennika Justyna; 19 maja - Iwona; 10 czerwca - męczennika Cereala, który piastował wysokie stanowisko za cesarza Hadriana; 8 lipca - męczennika Prokopiusza, prefekta Aleksandrii; 22 sierpnia - Bernarda Ptolomeusza; we wrześniu - Fidelisa z Sigmaringen (24 kwietnia); w październiku - Jana Nepomucena (16 maja); 4 listopada - Karola Boromeusza; 7 grudnia - Ambrożego.

Adwokaci
 obchodzi imieniny