Agatonik

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego, w którym człon pierwszy stanowi agathós 'dobry', a człon drugi -nik- 'zwycięstwo'. Jest to więc imię o podobnej budowie, jak imiona: Andronik, Kalinik itp.

W Polsce imię to jest nieznane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agathonicus, gr. Agathonikos.

Agatonik, Zotyk, Zenon, Sewerian i inni, męczennicy z czasów Maksymiana (235-238). Zotyk był prawdopodobnie biskupem. Agatonik natomiast nawrócił jakiegoś urzędnika, co doszło do wiadomości Eutolmiusza, dostojnika cesarskiego, wysłanego na poszukiwanie chrześcijan. To właśnie miało się stać powodem ich aresztowania. Zginęli w niewielkich odległościach czasu w Selimbrii, w Tracji, oraz na terenie Bitynii. Martyrologia łacińskie wspominały ich 22 sierpnia. Ale przede wszystkim czczono ich w Konstantynopolu, na co pewien wpływ miała ta okoliczność, że w kościele pod ich wezwaniem odbyły się cztery koronacje cesarskie, a w pobliżu rezydowało kilku patriarchów.

Agatonik
 obchodzi imieniny