Agoard

Jest to imię pochodzenia germańskiego, oboczna forma dwuczłonowego Agilhard. Jako człon pierwszy występuje element ago- - agil- 'ostrze miecza, grot', zaś jako człon drugi -hard / -hart 'mocny, silny, trwały'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agoardus, niem. Agoard, Agilhard.

Agoard, Agilbert i inni, męczennicy. Mieli w wielkiej liczbie zginąć w Créteil w czasie jakiejś inwazji. Przypuszczają niektórzy, że chodziło o najazd Normanów. Masakry dokonano pod koniec IV stulecia. Męczenników wspomina się 24 czerwca.

Agoard
 obchodzi imieniny