Aldowin (Audoenus, Oven)

Jest to dwuczłonowe imię złożone pochodzenia germańskiego. Znane jest w formach: Aldouwin, Aldowin, Alduin, Aldwin, Alwin, Audoenus lub w skróconej formie Oven. W swojej podstawowej formie składa się z elementów: adal- / al- 'szlachetny, znakomity, jaśniejący' i -win 'przyjaciel, towarzysz'. W swojej skróconej formie Oven (z Audoenus) mogło mieszać się z rozpowszechnioną na gruncie angielskim celtycką formą imienia Eugeniusz (Owen).

W Polsce imię to nigdy się nie upowszechniło.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aldovinus, Audoenus, Oven, fr. Audoin, Audouin.

Aldowin, biskup Rouen, nazywany także Dado. Urodził się około r. 600 w Saucy. Jako mały chłopiec miał otrzymać błogosławieństwo od św. Kolumbana, który po swym wygnaniu przebywał przez jakiś czas u jego rodziców. Jako młodzieniec zaprawiał się w zajęciach administracyjnych na dworze Klotariusza II. Tam zetknął się także z przyszłymi biskupami: Eligiuszem, Sulpicjuszem, Romanem itd. U Dagoberta był referendarzem, któremu powierzono redagowanie aktów urzędowych oraz pieczęć królewską. W r. 636 razem z rodziną i przy pomocy króla ufundował opactwo w Rebais. W cztery lata później został biskupem w Rouen. Współdziałał wówczas w zakładaniu nowych opactw, a w latach 647-649 uczestniczył w synodach w Châlon-sur-Saône. W latach 675-676 pielgrzymował do Rzymu. Z Ebroinem zachował dobre stosunki, ale naraził się innym. Posłował jeszcze do Pepina z Heristalu. Wracając zmarł 24 kwietnia 684 r.

Aldowin (Audoenus, Oven)
 obchodzi imieniny