Aleksja

Imię żeńskie pochodzące od męskiego Alexius (zob. ALEKSY). Niektórzy znawcy przedmiotu sądzą, że imię to leży u podstaw innego imienia żeńskiego - Alicja.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alexia.

Aleksja
 obchodzi imieniny