Almachiusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie częste w rodzie Turcia. Znaczenie imienia niepewne. Wywodzi się prawdopodobnie ze źródła etruskiego, może od nazwy rzeki w Etrurii.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Almachius, ros. Almachij, wł. Almachio.

Święci tego imienia pojawiają się w martyrologiach kilka razy. Ale parę słów potrafimy powiedzieć wyłącznie o jednym:

Almachiusz, męczennik rzymski, wspominany 1 stycznia, znany jest dzięki martyrologiom, które tu streszczają jakąś starożytną zaginioną Pasję, a także dzięki zapisowi w Historii Teodoreta z Cyru. Ten ostatni nazwał męczennika Telemachiuszem, być może dla uwypuklenia okoliczności i intencji męczeństwa, bo télos maches to koniec walki, a Almachiusz miał w r. 391 rzucić się śmiało na arenę, by przeszkodzić walkom gladiatorów. Zginął rozszarpany przez wzburzony lud, ale wkrótce potem igrzyska tego rodzaju zostały zabronione.

Almachiusz
 obchodzi imieniny