Alodia

Imię żeńskie (obok męskiego ALODIUSZ), które łączyć należy z frankońskim al-ód 'pełne posiadanie, dziedzictwo'. Wyrażenie alod znane jest w zlatynizowanej formie jako średniowieczne alodium, allodium 'posiadanie, majątek, folwark'. W Polsce imię to występuje bardzo rzadko.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alodia.

Sławną była ongiś męczennica tego imienia. O niej oraz o błogosławionej doby późniejszej kilka słów powiemy poniżej.

Alodia
 obchodzi imieniny