Antelm (Anthelm)

Imię pochodzenia germańskiego złożone z członów: ant- 'wygląd, twarz' i -helm 'ochrona, schronienie, hełm, szyszak'. Całość należy rozumieć jako 'ochrona twarzy, szyszak chroniący twarz'. Forma Antelm powstała w wyniku uproszczenia grupy -nth- na granicy dwu morfemów.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Antelmus, Anthelmus, ang. Antelm, fr. Anthelme, niem. Antelm, Anthelm, wł. Antelmo.

Antelm, biskup z Belley. Urodził się w r. 1107 na zamku w Chignin pod Chambéry. Bardzo wcześnie został prepozytem kapituły, ale pociągali go kartuzi, pośród których miał krewnego. W r. 1136 lub następnym przyjął ich habit. W dwa lata później został przeorem. Inicjując kapitułę generalną stał się potem jakby ich pierwszym generałem. Gdy niektórzy okazali brak dyscypliny, ustąpił z urzędu. W r. 1163 obrano go biskupem w Belley. Godności przyjąć nie chciał, podporządkował się dopiero żądaniom Aleksandra III. W r. 1175, zrażony przez hrabiego z Maurienne, który z pominięciem biskupa uregulował swą sytuację w Rzymie, usunął się do Wielkiej Kartuzji. Poruszyło to bardzo lud, który kochał go za jego dobroczynność. Na stolicę wrócił po interwencji papieża. Zmarł 26 czerwca 1178 r.

Antelm (Anthelm)
 obchodzi imieniny