Anteros

Jest to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od wyrazu pospolitego anth-rós 'kwitnący, kwiatowy'. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa było ono dość częste w Rzymie. Pojawia się w licznych inskrypcjach nagrobnych w katakumbach.

W Polsce imię nie zyskało jakiejkolwiek popularności.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Antherus, wł. Antero.

Anteros, papież. Na stolicę Piotrową wstąpił 21 listopada 235 r., w chwili gdy jego poprzednika Poncjana zesłano na Sardynię. Zasiadał na tej stolicy przez 42 dni, bo 3 stycznia roku następnego rozstał się z życiem. Jest rzeczą co najmniej wątpliwą, czy poniósł śmierć męczeńską. Pochowano go jako pierwszego z papieży na cmentarzu Kaliksta. Odkryto tam cenną część jego epitafium.

Anteros
 obchodzi imieniny