Arystoklian

Jest to imię utworzone na gruncie łacińskim wedle wzoru starych cognominów za pomocą formantu -an(us) od greckiego imienia Aristokl-s. Arystoklian (Aristoclianus) to 'wyzwoleniec Arystoklesa lub przez Arystoklesa adoptowany'.

W Polsce brak poświadczeń jego występowania.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aristoclianus, wł. Aristocliano.

Arystoklian
 obchodzi imieniny