Asaf

Jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Asaph to 'Bóg jednoczy i zbiera'. Imionami synonimicznymi byłyby więc AbiasaphJoseph. Wielokrotnie wspomniane jest to imię w Biblii: w księgach Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza.

W Polsce znamy je jedynie z Biblii.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Asaphus, Asaph, ang. Asaph, ros. Asaf.

Asaf. Wedle Vita Kentigerni (BHL 4645) był uczniem tego ostatniego i jego następcą na urzędzie opata i biskupstwie w Llan Elwy, we Walii. Żył w VII stuleciu. Dokładne ustalenie chronologii jego życia nie wydaje się możliwe. W Martyrologium Rzymskim widnieje pod dniem 1 maja.

Asaf
 obchodzi imieniny