Atanazja

Jest to żeńska forma imienia greckiego Athanásios 'nieśmiertelny' (zob. ATANAZY).

Wypada tu zauważyć, że w literaturze hagiograficznej imię Atanazja występuje nieraz na przemian z imieniem Anastazja. Nie należy zbyt radykalnie rozgraniczać tych imion.

Atanazja, wdowa (dwukrotnie). Była najpierw anachoretką, następnie zaś ksienią (ihumenką) żeńskiego klasztoru na wyspie Egei. Żyła w IX stuleciu. Wsławiła się heroicznymi cnotami. Grecy czczą ją w dniu 18 kwietnia, natomiast Baroniusz, który jej Vita (BHG 180) przypisał Metafrastowi, umieścił ją w sposób dowolny pod dniem 14 sierpnia. W swych uwagach dodał, by nie mylić jej ani z towarzyszką św. Matrony, ani z Atanazją Aleksandryjską, żoną Andronika, wspominaną w dniu 9 października. Ta ostatnia, ubrana po męsku, miała przez dwanaście lat wieść życie mnisze. Otacza ją nimb legend, pozbawionych jakichkolwiek odniesień historycznych.

Atanazja
 obchodzi imieniny