Atenagoras

Jest to imię starogreckie, zbudowane z dwóch członów: Athen- 'bogini Atena' i -agorá 'zebranie ludowe'. W języku greckim było kilkadziesiąt imion z drugim członem -agóras lub obocznie -agoros.

W Polsce znane z dziejów kultury greckiej, ale nigdy się nie upowszechniło. Znamy je też jako imię przedostatniego patriarchy ekumenicznego Konstantynopola - Atenagorasa. W literaturze hagiograficznej imię się nie pojawia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Athenagoras, gr. Ath-nagóras, ros. Afenagoras.

Atenagoras
 obchodzi imieniny