Audyfaks

Jest to imię o niejasnej etymologii, prawdopodobnie pochodzenia perskiego lub syryjskiego. W łacinie pisane Audifax lub Audefax.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Audifax, Audefax.

Audyfaks. Razem z Mariuszem i Martą, którzy mieli być jego rodzicami, oraz z Abakukiem, swym bratem, tworzy grupę męczenników, których wczesny kult dobrze jest zaznaczony w rozmaitych świadectwach. Legendarną jest natomiast późna Passio (BHL 5543), która utrzymuje, że byli Persami, do Wiecznego Miasta przybyłymi po to, aby uczcić kości męczenników. Także w średniowieczu czczeni byli żywo, ponieważ ich relikwie zawędrowały do rozmaitych miejsc Europy. Wspominano ich 19 lub 20 stycznia.

Audyfaks
 obchodzi imieniny