August

Wyjaśnienie onomastyczne podano pod hasłem AUGUSTYN.

W martyrologiach widnieli męczennicy, których pooznaczano imieniem August. Wszyscy oni słabo byli zaświadczeni. Co najmniej niektóre z tych wzmianek zmieniły zapewne swój onomastyczny kształt pod piórem kopisty. Mimo to jeden z wymienianych Augustów zasługuje tu na osobną wzmiankę.

August (Aoust), pustelnik z Bourges. Jego historię przekazał nam Grzegorz z Tours. Żył z jałmużny, a to, co zbywało, obracał na budowę kaplicy ku czci św. Marcina w Brives. Marcin odwdzięczył mu się, lecząc go cudownie z poważnego niedowładu. Potem, przybrał sobie towarzyszy i wiódł z nimi życie wspólnotowe. Był następnie przełożonym klasztoru u bram Bourges. Zmarł około r. 560. Wspominano go w dniu 7 października.