Tego dnia świętują

Rozumiana jest u nas jako żeńska forma imienia ANTONI. W rzeczywistości jest to żeńska postać imienia łacińskiego Antoninus (zob. ANTONIN) i jako takie jest imieniem na -inus, -ina, tzw. cognomen od rodowego nazwiska, czyli gentilicium Antonii. W Polsce dawniej nie było znane, zdarzało się natomiast...

Zobacz więcej o: Antonina
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
1 marca,
3 maja,
12 czerwca,
31 października

Wyjaśnienie onomastyczne podano pod hasłem AUGUSTYN. W martyrologiach widnieli męczennicy, których pooznaczano imieniem August. Wszyscy oni słabo byli zaświadczeni. Co najmniej niektóre z tych wzmianek zmieniły zapewne swój onomastyczny kształt pod piórem kopisty. Mimo to jeden z wymienianych Augustów...

Zobacz więcej o: August
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
3 sierpnia,
1 września,
31 października
Obchodzi imieniny:
29 lutego

Jest to imię pochodzenia germańskiego (szwedzkiego). Złożone jest z elementów: os- (ans-) 'bóg Ans' i -wald 'władca, król', (zob. imię Anzelm, Ansgar / Oskar). W krajach germańskich istnieje też imię żeńskie Oswalda. W Polsce imię znane jest od średniowiecza. Poświadczone jest od wieku XIII w formach:...

Zobacz więcej o: Oswald
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
5 sierpnia,
22 sierpnia

Jest to imię łacińskie, a genetycznie cog-nomen utworzone od przymiotnika Romanus 'rzymski', wywodzącego się od nazwy miasta Roma (Rzym). Romanus to pierwotnie 'człowiek z Rzymu, Rzymianin'. W Polsce imię znane już w średniowieczu, szczególnie na ziemiach ruskich. M.in. nosił je Roman Mścisławicz, siostrzeniec...

Zobacz więcej o: Roman
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
28 lutego,
29 lutego,
9 sierpnia,
6 października,
23 października,
18 listopada