Szukana litera: "s"

Jest to imię męskie pochodzenia hebrajskiego, wywodzące się od słowa saba 'zajęcie, niewola, zmiana'. Wśród prawosławnych Słowian jest to częste imię i ma wówczas nowogrecką formę Sawa. U chrześcijan wschodnich spotykamy liczne klasztory pod wezwaniem św. Saby (Sawy). W Polsce imię to jest bardzo rzadkie....

Zobacz więcej o: Saba (Sawa)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, Sabbatius, Sabatius, genetycznie cognomen utworzone na podstawie greckiej nazwy hebrajskiego szabatu. Sabatius to 'urodzony w sobotę, w szabat'. Jednakże może to imię, jako rzymskie cognomen, pochodzić także od etruskiej nazwy rzeki Sabatus. Odpowiedniki obcojęz.: łac.,...

Zobacz więcej o: Sabacjusz
Obchodzi imieniny:

Tak określano mnichów z Mar Saba, ławry założonej przez św. Sabę Jerozolimskiego. Ale przede wszystkim tak nazywa się dwudziestu męczenników - mnichów z tej ławry, którzy zginęli z rąk Saracenów w dniu 19 marca 797 r. Ich śmierć opisał Stefan, który także był mnichem we wspomnianym ośrodku. Passio miała...

Zobacz więcej o: Sabaici
Obchodzi imieniny:

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Sabinus, od nazwy etnicznej Sabinów. Sabinowie zaś byli szczepem italskim zamieszkującym obszar między Lacjum a Umbrią. Wraz z Latynami dali początek Rzymowi (legendarne porwanie Sabinek). Ze starożytności (z I wieku po Chr.) znany...

Zobacz więcej o: Sabin
Obchodzi imieniny:
20 sierpnia,
30 grudnia

Jest to żeńskie imię wywodzące się z pierwotnego cognomen, utworzonego od nazwy etnicznej Sabinów (zob. SABIN). Imię Sabina używane jest w Polsce do dziś. Formą spieszczoną jest Sabinka, Sabcia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Sabina, fr. Sabine, Savine, niem. Sabina, Sabine, Savine. W Martyrologium...

Zobacz więcej o: Sabina
Obchodzi imieniny:
29 sierpnia,
27 października,
5 grudnia

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Savinianus, Sabinianus, fr. Sabinien, Savinien, niem. Sabinian, wł. Sabiniano. W martyrologiach i innych wspomnieniach hagiologicznych doszukać się można ośmiu świętych tego imienia. Nie wszyscy dostatecznie jasno wyłaniają się z pomroki dziejów i nie wszyscy dostatecznie...

Zobacz więcej o: Sabinian
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, które utworzone zostało na podstawie wyrazu pospolitego sacerdos 'składający ofiary, kapłan'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Sacerdos, ang. Sacerdos, Sardou, fr. Sacerdos, Sardot, Sardos, Sardou, Serdon, niem. Sacerdos, wł. Sacerdo. W zapisach hagiograficznych...

Zobacz więcej o: Sacerdos
Obchodzi imieniny:

Jest to imię hebrajskie (Saduk) o znaczeniu 'święty, sprawiedliwy'. Niektórzy uczeni identyfikują z imieniem Sadok imiona pojawiające się w Ewangeliarzu z Cividale oraz w liście Jana VIII. W zabytkach tych znajdujemy formy: Sondoke, Sadoke, Sundice. Prawdopodobnie jednak w tym wypadku (Sandoke, Sundice)...

Zobacz więcej o: Sadok
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia
Obchodzi imieniny:
30 października