Tego dnia świętują

Imię pochodzenia łacińskiego z nomen gentilicium Caecilii, które z kolei związane jest z nazwą miejscową Caeculo, skąd ten ród się wywodził. Jako appellativum przymiotnik caecus, -a, -um znaczy 'ślepy, ciemny, wątpliwy'. Imię Cecylia w polskich dokumentach poświadczone jest w r. 1265. W 1605 r. ks....

Zobacz więcej o: Cecylia
Obchodzi imieniny:
22 listopada

Jest to imię łacińskie (Marcus i dla kobiet Marca), jedno z niewielu imion właściwych (praenomen) znanych w Rzymie od czasów archaicznych. Nosił to imię wybitny pisarz oraz mówca, Marcus Tullius Cicero. Imię Marcus pochodzi od imienia boga wojny, Marsa (Mart-icos). W krajach chrześcijańskich dobrze znane...

Zobacz więcej o: Marek
Obchodzi imieniny:
13 marca,
24 marca,
11 kwietnia,
25 kwietnia,
8 maja,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
16 listopada,
22 listopada

Jest to imię łacińskie, z pochodzenia nomen gentilicium (gens Maria). Z historii starożytnej znamy Gajusza Mariusza (Caius Marius 156-86 przed Chr.), polityka i wodza rzymskiego. W Polsce imię poświadczone wyjątkowo w 1221 r. W nowszych czasach (XX w.) stwierdzamy jego pewne rozpowszechnienie. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Mariusz
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
4 lutego,
9 lutego,
24 lutego,
24 marca,
25 kwietnia,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
22 października,
22 listopada,
31 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego: Maurus, genetycznie cognomen etniczne, oznaczające człowieka z północno-zachodniej Afryki (dziś Maroko i Algieria). Nazwa ludu Maurów wywodzi się z języka punickiego, w którym słowo mauharim oznacza 'zachód'. Według Fenicjan Maurowie mieszkali na zachodzie od nich. W Polsce...

Zobacz więcej o: Maur
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
25 października,
22 listopada

Imię greckie: Stéphanos, pochodzące od rzeczownika stéphanos 'wieniec, korona'. W Polsce znane w postaciach: Szczepan (od X w.) oraz Stefan. Formy te z czasem stały się dwoma niezależnymi imionami. Forma Stefan występowała w sferach wyższych, zaś Szczepan u ludu. Formami spieszczonymi są: Stefek, Stefcio,...

Zobacz więcej o: Stefan
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
8 marca,
17 kwietnia,
16 lipca,
2 sierpnia,
6 sierpnia,
15 sierpnia,
16 sierpnia,
2 września,
7 października,
10 listopada,
22 listopada,
11 grudnia

Jest to imię żeńskie, występujące obok męskiego Wszemił, poświadczonego w r. 1204. Zawiera w członie pierwszym ten sam element, co i imiona Wszemir, Wszerad. Drugi człon stanowi temat przymiotnikowy -mił. Końcowe -a jest wyznacznikiem rodzaju. Forma żeńska Wszemiła poświadczona jest w r. 1410. W kalendarzu...

Zobacz więcej o: Wszemiła
Obchodzi imieniny:
22 listopada