Szukana litera: "r"

Imię pochodzenia germańskiego; utworzone jest na podstawie staro-wysoko-niemieckiego rzeczownika hraban- / raban- 'kruk - święty ptak Wotana'. W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rabanus, Hrabanus, ang. Ravanus, Rhabanus Maurus, fr. Raab, Raaby, niem. Hrabanus Maurus, Rhabanus...

Zobacz więcej o: Raban (Hraban)
Obchodzi imieniny:

To imię najprawdopodobniej pochodzenia semickiego (fenickiego). Nawiązuje do hebrajskiej nazwy miejscowej Rabba 'wielka wieś'. Jednakże pojawiające się w dokumentach europejskich w formie Rabulas, Rabbulas, Rabula interpretować można również jako cognomen łacińskie powstałe na bazie rzeczownika pospolitego...

Zobacz więcej o: Rabbula (Rabula)
Obchodzi imieniny:

Jest to imię biblijne; pochodzi z języka hebrajskiego, w którym rahhel znaczy 'owca'. W Polsce imię to używane jest od XV w., najpierw w formie Rachel, a później Rachela. Jeszcze w tekście Godzinek do NMP występuje forma Rachel (... Rachel ożywiciela Egiptu nosiła...). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rachel,...

Zobacz więcej o: Rachela
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: rac- / rach- / rech- (swn. rahha) 'ugruntować, zabezpieczyć' i -hild / -hilt 'walka, wojna'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rachilda, Rachildis, fr. Rachilde. Rachilda z Sankt Gallen. Była krewną Ekkenharda I. Od 920 lub 921 r....

Zobacz więcej o: Rachilda
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
29 sierpnia
Obchodzi imieniny:
19 stycznia
Obchodzi imieniny:
2 czerwca

Imię germańskie, złożone z członów: rad- / rat- 'rada' i -bert / -berht / -beracht / -brecht 'jasny, błyszczący, wspaniały, znamienity'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Radbertus, ang. Radbertus, Radebertus, fr. Radobert, Radoberht, wł. Radberto.

Zobacz więcej o: Radbert
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: rad- / rat- 'rada' i -bot (niem. Bote) 'posłaniec'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Radbodus, Ratbodus, ang. Radbod, Ratbod, Radbourne, niem. Radbot, Ratbot. Radbod, biskup Utrechtu. Urodził się w Namur ok. połowy IX stulecia. Przez ojca był Frankiem,...

Zobacz więcej o: Radbod (Ratbod)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: rad- / rat- 'rada' i -gund 'wojna, walka'. W Polsce bardzo rzadko pojawia się w czasach nowszych, w postaci: Radegunda, Radigunda, Radygunda. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Radegundis, niem. Radegund, Radegunde, fr. Radegonde, wł. Radegonda. Cztery święte...

Zobacz więcej o: Radegunda
Obchodzi imieniny: