Szukana litera: "p"

Obchodzi imieniny:

To imię pochodzenia egipskiego (koptyjskiego) o znaczeniu 'orzeł, sokół'. W Polsce występuje sporadycznie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pachomius, Pasthumius, Posthumius, ang., niem. Pachomius, fr. Pachôme, Pakhôme, Pacôme, ros. Pachomij, wł. Pacomio. W literaturze hagiograficznej odnajdujemy trzech...

Zobacz więcej o: Pachomiusz
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od nazwy miasta Patis w Afryce. Zatem Patianus to człowiek 'pochodzący z Patis'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Patianus, gr. Patianos, fr. Pacien, hiszp., wł. Paciano. Pacjan, biskup Barcelony. Przed objęciem stolicy biskupiej zajmował może...

Zobacz więcej o: Pacjan
Obchodzi imieniny:

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego od słowa pospolitego pacificus, -a, -um 'spokojny, czyniący pokój'. Powstało ono w kręgach chrześcijańskich. Od tego słowa łacińskiego pochodzi też Pacyfik, nazwa Oceanu Spokojnego. W Polsce imię to poza zakonami nie jest używane. W dokumentach pojawia się jednorazowo...

Zobacz więcej o: Pacyfik
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: pad- / bad- 'walka, bitwa' i -win 'przyjaciel'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paduinus, Baduinus, fr. Pavin. Paduin (Pavin) z Mans. Zachował się dokument z r. 684, w którym Paduin wspomniany jest jako przeor klasztoru Św. Wincentego w Mans. Założył potem...

Zobacz więcej o: Paduin (Pawin)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia egipskiego, z koptyjskiego papnute, paphnuti 'sługa Boży'. W Polsce rzadko się pojawia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paphnutius, gr. Paphnoutios, fr. Paphnuce, niem. Paphnutius, ros. Pafnutij, wł. Pafnuzio. W martyrologiach pojawia się co najmniej dziewięciu świętych tego imienia....

Zobacz więcej o: Pafnucy
Obchodzi imieniny:
19 kwietnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, którego podstawę stanowi wyraz pospolity paganus 'wieśniak, człowiek ze wsi', 'cywil' jako przeciwstawienie żołnierza; w późniejszej łacinie 'poganin' (stąd i polskie poganin). W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Paganus. Paganus...

Zobacz więcej o: Paganus
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego, utworzone sufiksem -ios od wyrazu pospolitego pais, -dos 'dziecko'. Zatem Paísios to 'dziecko; dziecinny, jak dziecko'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paisius, gr. Paísios, ros. Paisij. W synaksariach arabskich i koptyjskich odnajdujemy dwóch męczenników tego imienia. Jeden...

Zobacz więcej o: Paizjusz
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
5 marca
Obchodzi imieniny:
5 marca