Szukana litera: "e"

Jest to irlandzkie imię wywodzące się ze źródła germańskiego (anglosaskiego), z imion złożonych z pierwszym elementem ed- / ead- / eat- 'posiadłość, własność, dziedzictwo'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eata, Etta, ang. Eata, Eatta, Hetha. Eata (Eatta, Eatas, Hetha), biskup Hexham....

Zobacz więcej o: Eata
Obchodzi imieniny:

Jest to irlandzka postać imienia germańskiego, pochodząca ze skrócenia dwuczłonowych imion złożonych z pierwszym elementem eber- / ebur- (np. Ebergard, Eberharde, Eberhardine, Eberta) 'wieprz, odyniec, dzik'. W Polsce imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ebba, Aebbe, ang. Ebbe, fr. Ebbe. W...

Zobacz więcej o: Ebba (Aebbe)
Obchodzi imieniny:

Jest to anglosaska postać imienia pochodzącego ze skrócenia dwuczłonowych imion z elementem eber- 'dzik, wieprz, odyniec' (np. Eberhard, Eberhart). Występuje w formach Ebbo i Eppo (zależnie od dialektu). W Polsce imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ebbo, fr. Ebbon, niem. Ebbo, Eppo. Wielu...

Zobacz więcej o: Ebbo (Eppo)
Obchodzi imieniny:

Jest to germańskie imię złożone. Jako pierwszy człon użyty jest element eber- / ebur- 'wieprz, odyniec, dzik', a jako drugi -hard / -hart 'mocny, silny, trwały, ciężki'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eberhardus, Eberardus, ang. Eberhard, Everard, fr. Evrard, niem. Eberhard. W Niemczech oraz w krajach...

Zobacz więcej o: Eberhard
Obchodzi imieniny:
23 marca

Jest to imię germańskie, złożone z elementów: eber- / ebur- 'wieprz, dzik, odyniec' i -gisil 'strzała'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ebregisilus, Ebresigilus, Ebregesilus, fr. Ebrégésil, niem. Ebregisilus. W zapisach hagiograficznych pojawia się dwóch świętych tego imienia. O jednym niemal nic konkretnego...

Zobacz więcej o: Ebregezyl
Obchodzi imieniny:

Jest to imię germańskie, złożone z elementów: eber- / ebur- 'wieprz, dzik, odyniec' i -wolf / -wulf 'wilk'. We Francji ma ono postać Évroult (co jest właściwie kontynuacją imienia Eberwald. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ebrulfus, ang. Ebrulf, fr. Évrould, Évroult, Évroul. W repertoriach hagiograficznych...

Zobacz więcej o: Ebrulf
Obchodzi imieniny:

Męczennicy z Ebsdorfu. W dolnosaksońskim Ebsdorfie (Ebbekestorp, Ebstorium) znajdował się kiedyś klasztor kanoników regularnych, który potem przeszedł w posiadanie kanoniczek, a następnie benedyktynek. Po reformacji osiadły tam protestanckie diakonisy. Opactwo szczyciło się posiadaniem relikwii kilku...

Zobacz więcej o: Ebsdorf
Obchodzi imieniny:

Jest to żeńskie imię pochodzenia germańskiego (staroangielskie), złożone z elementów: ed- (- ead) 'posiadłość dziedziczna' i -burg 'ochrona, opieka'. Edburga to 'opiekunka posiadłości'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Edburga, Eadburga, ang. Edburge, niem. Edburga, Edburg. W martyrologiach i innych kalendarzach...

Zobacz więcej o: Edburga
Obchodzi imieniny:

Jest to germańskie imię żeńskie, pochodzące ze skrócenia imion dwuczłonowych z elementem ed- / ead- (od- / ot-) w członie pierwszym, lub imię proste od ead 'majątek, posiadłość dziedziczna'. Można je też uważać za spieszczenie imion Edyta, Henrietta lub Hedwig (Jadwiga). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Edda (Hedda)
Obchodzi imieniny:
16 września

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawiera element ed- (-od, -ot) 'posiadanie, majątek, dziedzictwo'. Drugi człon to element -gard 'obrońca, stróż'. Całość zawiera sens 'stróż, obrońca własności'. Odpowiedniki obcojęz.: łac.Edgarius, ang., fr., niem. Edgar. Święty, który...

Zobacz więcej o: Edgar
Obchodzi imieniny:
10 czerwca,
8 lipca