Tego dnia świętują

Imię to nie ma naturalnego pochodzenia, lecz zostało w XIX w. wymyślone przez znanego kompozytora włoskiego Giuseppe Verdiego. Nadał to imię tytułowej bohaterce swojej opery, księżniczce Aidzie.Odpowiedniki obcojęz.: ang. Haidee, franc.Ad-da, rum. Haida, lit. Aide.

Zobacz więcej o: Aida
Obchodzi imieniny:
28 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńskie cognomen odpowiadające męskiemu INNOCENTY. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Innocentia, niem. Innocenzia, wł. Innocenza, Innocenta. Hagiografowie opowiadają o dwóch świętych tego imienia: o dziewicy z Rawenny oraz o męczennicy z Rimini. Pominiemy pierwszą...

Zobacz więcej o: Innocenta
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Imię pochodzi z języka łacińskiego, z pierwotnego przezwiska, od przymiotnika innocens, -tis 'niewinny, prawy' (rzeczownik innocentia, -ae 'niewinność, prawość'). W języku łacińskim istnieją dwie formy tego imienia Innocens i Innocentius. Było to imię wielu papieży. W Polsce imię występuje, ale tylko...

Zobacz więcej o: Innocenty
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Jest to imię (inac'zej Marceli)pochodzenia łacińskiego. Wy­wodzi się z rodowego cognomen jednej z ga­łęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Mar­cel­lus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -el­lus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem ple­bejskim, a z czasem stał się...

Zobacz więcej o: Marcel
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
28 lipca

W Polsce jest to imię rzadkie (zob. MARCELINA). Z okresu staropolskiego brak poświadczeń. Sporadycznie występuje w niektórych okolicach Polski (np. na Śląsku). Formą zdrobniałą jest Marcelka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Marcella, ang. Marcella, fr. Marcelle, hiszp. Marcela, wł. Marcella. Martyrologia...

Zobacz więcej o: Marcela
Obchodzi imieniny:
21 stycznia,
28 lipca

Imię pochodzenia greckiego, złożone jest z członów: pan, pantós 'cały, wszystek' oraz -lé-n 'lew'. Było czasem mylone z innym imieniem greckiego pochodzenia: PANTELEJMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pantaleon, fr. Pantaléon, niem. Pantaleon, wł. Pantaleone.

Zobacz więcej o: Pantaleon
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
28 lipca

Forma łacińska imienia SAMPSON. Samson, opat z Dol. Jego żywot był ongiś przedmiotem gorących polemik. Jedni oceniali go jako późny pomnik bretońskich aspiracji polityczno-kościelnych, inni zarzucali pierwszym pewne obrazoburstwo. Przyznano w końcu, że pismo zawiera sporo elementów historycznych. Samson...

Zobacz więcej o: Samson
Obchodzi imieniny:
10 lipca,
28 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego z pierwotnego cognomen VALENS. Polskie Walenty wzięte jest z przypadków zależnych łacińskich (Valentis, Valenti itd.). W łacinie było w użyciu cognomen Valentinus (Valentina dla kobiety) utworzone od poprzedniego, które często się z nim mieszało w różnych językach...

Zobacz więcej o: Walenty
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
14 lutego,
2 maja,
21 maja,
28 lipca

Jest to forma skrócona dwuczłonowego imienia słowiańskiego WIELISŁAW. W. Taszycki objaśnił tę formę jako twór literacki wymyślony przez K. Brodzińskiego. W. Doroszewski zaś wywodził je z imienia Więcesław - Więsław (przez błędne odczytanie Wiesław). M. Malec w pracy Budowa morfologiczna staropolskich...

Zobacz więcej o: Wiesław
Obchodzi imieniny:
6 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
21 maja,
22 maja,
7 czerwca,
28 lipca,
17 października,
21 listopada,
9 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
28 lipca
Obchodzi imieniny:
28 lipca