Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: al- / adal 'szlachetny' i -funs 'szybki, chętny, życzliwy'. W literaturze często bywa pisane w postaci Alphonsus, ale formą poprawną jest pisownia Alfons. Było to częste imię królów hiszpańskich. W dawnej Polsce imię to pojawiało się rzadko. Popularyzuje...

Zobacz więcej o: Alfons
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
1 sierpnia,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października

Imię żeńskie pochodzące od męskiego imienia ALFONS. Jest to spieszczenie za pomocą sufiksu zdrabniającego -in-. Alfonsyna zatem to 'mała, drobna, ukochana Alfonsa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alfonsina.

Zobacz więcej o: Alfonsyna
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
27 lipca,
2 sierpnia,
16 sierpnia,
19 września,
30 października,
31 października
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
25 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Z czasów rzymskich znamy cognomina Caelestinus i Caelestina. Utworzone one zostały albo od nazwy umbryjskiego plemienia Caelestini (znanego z Pliniusza), i wówczas byłyby to tzw. nazwy etniczne, albo od imienia Caelestis 'niebiański'. W takim wypadku Caelestinus...

Zobacz więcej o: Celestyn
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
19 maja,
27 lipca

Imię łacińskie, wywodzące się z nomen gentilicium Julia, które Liwiusz wyprowadza od imienia syna Eneasza, Jula, rzekomego założyciela tego rodu. Niektórzy uczeni uważają je za imię celtyckie. W rodzinach cesarskich w Rzymie imię to występowało dość często tak w formie żeńskiej, jak i męskiej. W Polsce...

Zobacz więcej o: Julia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
22 maja,
27 lipca,
30 lipca,
10 grudnia,
11 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen utworzone od nomen gentilicium Iulius, Iulia. Zatem Julianna to 'przyjęta do rodu Julia w wyniku wyzwolenia lub też adopcji'.W Polsce imię to poświadczone jest od średniowiecza w formach: Juliana, Julianna, Hulijana, Ulijana. Używane jest...

Zobacz więcej o: Julianna
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
16 lutego,
14 kwietnia,
19 czerwca,
27 lipca,
17 sierpnia,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
6 czerwca,
27 lipca,
23 sierpnia,
21 września,
14 listopada

Imię żeńskie, które pochodzi od łacińskiego wyrazu lilium - -lilia"Odpowiedniki obcojęz.: ang. Lily, ros./ukr. lilja

Zobacz więcej o: Lilla
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
27 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, w którego funkcji użyty został przymiotnik pospolity natalis, -e 'odnoszący się do urodzin' lub zsubstantywizowany przymiotnik natalis, -is 'urodziny, dzień urodzin'. W chrześcijaństwie tym imieniem nazywano dziecko urodzone w dzień Bożego Narodzenia. Odpowieniki...

Zobacz więcej o: Natal (Natalis)
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
1 grudnia

Jest to imię żeńskie, pochodzące od męskiego imienia łacińskiego Natalis. Powstało na gruncie chrześcijańskim (por. NATAL). W Polsce jest to imię rzadko używane. Ale z okresu staropolskiego poświadczane jest od XIV w. w formie Natalia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Natalia, ang. Noelle, Nathalia, fr....

Zobacz więcej o: Natalia
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
1 grudnia

Imię pochodzenia greckiego, złożone jest z członów: pan, pantós 'cały, wszystek' oraz -lé-n 'lew'. Było czasem mylone z innym imieniem greckiego pochodzenia: PANTELEJMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pantaleon, fr. Pantaléon, niem. Pantaleon, wł. Pantaleone.

Zobacz więcej o: Pantaleon
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
28 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrud- / hruod- / hrut- / rud- / rut- 'sława' i -wolf / -wulf 'wilk'. Na gruncie germańskim występuje także oboczna forma imienia: RODOLF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rudolfus, Radulfus, Rodulfus, ang. Rodulf, Ralph, fr. Rudolphe, Rodolphe, Raoul,...

Zobacz więcej o: Rudolf
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
27 lipca