Szukana litera: "m"

Jest to jedna ze zlatynizowanych form irlandzkiego imienia Medb, Meadhbh, Méabh, pochodzącego od mitycznej bogini Medb Letherg 'ta, która upaja mężczyzn; upojenie'. To żeńskie imię mieszano niekiedy z męskim Mabon. W Polsce imię nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mabbina, Mabyna, Mabenna,...

Zobacz więcej o: Mabenna
Obchodzi imieniny:

Imię greckie Makedónios, od miejsca pochodzenia 'z Macedonii, Macedończyk'. Tego typu imiona nosili w Grecji niewolnicy, np. Syrós 'z Syrii', Traks 'z Tracji' itp. Mogło być ono również przydomkiem i taką funkcję pełniło w Rzymie. Znamy dwóch poetów tego imienia: jeden żył w III w. przed Chr., a drugi...

Zobacz więcej o: Macedoniusz
Obchodzi imieniny:

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, od słowa mqqabhak 'młot'. W Biblii wielokrotnie wspominane, zwłaszcza w Księgach Machabejskich. W hagiografii jest też to imię zlatynizowaną postacią irlandzkiego imienia Gilda-Machai-Beo (+ 1174). Odpowiedniki obcojęz. łac. Machabeus, ang. Machabees, Machabeo,...

Zobacz więcej o: Machabeusz
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia

Odpowiedniki obocojęz.: łac. Machanus, Matanus, ang. Machan. Machan, biskup. Wedle lekcji, zachowanych w starym brewiarzu z Aberdeen, pochodził ze Szkocji. Był uczniem św. Kadoka. Kształcił się i święcenia kapłańskie otrzymał w Irlandii. W czasie pielgrzymki do Rzymu miał potem otrzymać sakrę biskupią....

Zobacz więcej o: Machan
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego), występujące też w formach: Mechar, Meachar o znaczeniu 'dostojeństwo, majestat, godność'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Macharus, Machar, ang. Macharius. W wykazach świętych iroszkockich znaleźć można dwie postacie o tym imieniu. Druga nosi je jednak raczej...

Zobacz więcej o: Machar
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia celtyckiego, występujące w piśmiennictwie w postaciach: Machutus, Maclovius, Malo. Jego etymologia jest nieprzejrzysta. Być może trzeba je znaczeniowo wiązać z irlandzkim Mac Cuiliun 'syn świętego'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Machutus, Maclovius, ang. Machlow, niem. Maclovius, Malo,...

Zobacz więcej o: Machut(Us)
Obchodzi imieniny:

Jest to jedno z bardziej popularnych imion męskich w Polsce od czasów średniowiecznych. Poświadczone jest od r. 1293 w postaciach: Maciej, Maciek, Matyjasz, Matysz, Maciejaszek, Maciejek, Maciejko, Maćko, Maćk, Matwiej, Macisz, Maciasz, Macioszka, Matusz. Bywa też identyfikowane z Mateuszem (zwłaszcza...

Zobacz więcej o: Maciej
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
24 lutego,
25 lutego,
14 maja,
27 maja,
16 lipca,
22 lipca,
11 listopada

Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Madal- 'zgromadzenie, zebranie; trybunał, sąd' i -berth (swn. beraht) 'jasny, błyszczący'. Pierwszy człon imienia często ulegał skróceniom i przekształceniom w Maht- / Mahal-. W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Madelberta,...

Zobacz więcej o: Madelberta (Madalberta)
Obchodzi imieniny:

Imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Madal- 'zgromadzenie, zebranie; trybunał, sąd' i -gisil 'strzała' lub -gisal / -gisel 'zakładnik-. W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Madelgisilus, Madalgisilus, ang. Madelgisilus, fr. Mauguille, niem. Madelgiesil, Madelgisil,...

Zobacz więcej o: Madelgizyl
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
25 maja