Badaj

Imię pochodzenia semickiego (hebrajskiego): Badiah (Beed Jah) 'w opiece Jahwe'. Grecy transkrybowali je jako Badaios. Mogło być mieszane z łacińskim Badeius 'z rodu Badeia' lub Badavus.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Badai, gr. Badaios, ang. Badaj.

Badaj, męczennik perski. Żył w stuleciu IV. Był już sędziwym kapłanem, zasłużonym w dziele nawracania pogan, gdy pewnego wieczoru miejscowy satrapa zobaczył go wypoczywającego przed domem. Kazał go wówczas zaprowadzić do swej rezydencji i tam skłaniał do odstępstwa. Gdy po wymierzeniu mu rozmaitych udręk i biczowaniu był zupełnie wyczerpany, kazał go wyrzucić na dwór. Zabrany przez chrześcijan, zmarł w trzy dni później. Jego wspomnienie obchodzono w dniu 5 października.

Badaj
 obchodzi imieniny