Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie utworzone od imienia DIONIZY, Dionizjusz. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Dionisia, fr. Denise, hiszp. Dionisia. Święte, które uświetniły to imię, nie występują oddzielnie, ale tworzą wraz z innymi trzy grupy znane z historii prześladowań. Wspomnijmy tutaj jedną z nich: Dionizja,...

Zobacz więcej o: Dionizja
Obchodzi imieniny:
15 maja,
2 października,
6 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego cognomen Aemilianus, utworzonego za pomocą sufiksu -anus od nomen gentilicium Aemilius. Emilian (Aemilianus) to pierwotnie 'należący do Emiliusza, przyjęty do rodu (przez adopcję) Aemilia'. Było to jedno z chętniej używanych kognominów,...

Zobacz więcej o: Emilian
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
31 lipca,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
11 października,
6 grudnia

Jest to ukraiński odpowiednik hebrajskiego imienia Jeremiasz. Jest to hebrajskie imię teoforyczne: Jirmejahu 'Bóg Jahwe dźwiga, Jahwe podnosi, wywyższa'. Biblia grecka transkrybuje to imię jako Jeremías. Nosił to imię jeden z proroków -większych-, który żył w VII w. przed Chr. W źródłach polskich poświadczone...

Zobacz więcej o: Jarema
Obchodzi imieniny:
6 grudnia

Imię słowiańskie, złożone z elementów jaro- 'surowy, ostry' (temat przymiotnikowy na -o) i -gniew. Imiona z tematami przymiotnikowymi na -o tworzą dość liczną grupę wśród imion słowiańskich. Od tematu Jaro- utworzone też są imiona: Jarosław, Jaromir, Jaropełk, Jarosława. Jargoniew to 'człowiek surowego...

Zobacz więcej o: Jarogniew
Obchodzi imieniny:
6 grudnia

Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s. Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych...

Zobacz więcej o: Mikołaj
Obchodzi imieniny:
21 marca,
9 maja,
19 maja,
2 czerwca,
9 lipca,
10 września,
13 października,
13 listopada,
6 grudnia

Żeńska forma imienia Mikołaj. Jest to imię wywodzące się z greckiego Nikólaos poprzez łac. Nicolaus, analogicznie do imion: Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s.Jako człon pierwszy występuje rzeczownik nik-- 'zwycięstwo', a jako człon drugi element -laos 'lud'.W Polsce imię występuje...

Zobacz więcej o: Nikola
Obchodzi imieniny:
6 grudnia