Tego dnia świętują

Późnogreckie, zapewne dopiero chrześcijańskie imię męskie Anastásios, utworzone od pierwotnie żeńskiego imienia Anástasis (por. ANASTAZJA). Do Polski przyszło przez łacinę i nigdy nie było popularne (ze średniowiecza jest poświadczony zaledwie jeden przykład jego użycia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Anastazy
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
27 kwietnia,
20 maja,
11 czerwca,
5 grudnia,
25 grudnia

Imię pochodzenia germańskiego (staroangielskiego), złożone z elementów: ed- / ead- 'majątek, dziedzictwo' i -guth 'szczęśliwy bój'. Całość można interpretować jako 'walcząca o majątek, bogactwo, szczęście'. W Polsce imię to stało się dość popularne w nowszych czasach. Znamy je jako imię Edyty Stein,...

Zobacz więcej o: Edyta
Obchodzi imieniny:
9 sierpnia,
16 września,
5 grudnia

Jest to germańskie imię, złożone z członów: ger- 'oszczep' i -wald / -walt (waltan, waldan) 'władać, panować'. Całość interpretować można jako 'władający oszczepami'. Element wald (walt) bardzo często wykorzystywany był do tworzenia imion germańskich, zwykle jako drugi człon. W Polsce imię potwierdzone...

Zobacz więcej o: Gerald
Obchodzi imieniny:
13 października,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
13 października,
5 grudnia

W Polsce imię to poświadczone jest od r. 1388 w formie Krzyszpina, Kryspina. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Crispina, fr. Cryspine. Święta - jedyna, jaką w wykazach spotykamy pod tym imieniem - pochodziła z numidyjskiego miasta Thagora (dziś algierskie Toura). Była zamożną matroną, matką licznego potomstwa....

Zobacz więcej o: Kryspina
Obchodzi imieniny:
5 grudnia

Jest to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego (zob. KRYSTYN). W Polsce poświadczone od XIII w. Nosiła je m.in. żona Władysława II, córka cesarza Henryka IV. W języku staropolskim imię to przejęto jako Krzysztyna, Krystyna oraz Kierstyna. Formy skrócone to: Krystka, Krzyszka, Krysia, Krynia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Krystyna
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
14 lutego,
13 marca,
24 lipca,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 grudnia

Jest to żeńskie imię wywodzące się z pierwotnego cognomen, utworzonego od nazwy etnicznej Sabinów (zob. SABIN). Imię Sabina używane jest w Polsce do dziś. Formą spieszczoną jest Sabinka, Sabcia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Sabina, fr. Sabine, Savine, niem. Sabina, Sabine, Savine. W Martyrologium...

Zobacz więcej o: Sabina
Obchodzi imieniny:
29 sierpnia,
27 października,
5 grudnia

Jest to słowiańska postać greckiego imienia SABA (w wymowie bizantyńskiej -b- - -w-). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Saba, Sabbas, gr. Sábbas, Sába, ang. Sabbas, fr. Sabas, niem. Sabas, ros., ukr. Sawa. Przedstawimy czterech świętych, na Słowiańszczyźnie znanych i czczonych po imieniem Sawy. Sawa, jeden...

Zobacz więcej o: Sawa (Saba)
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 maja,
20 maja,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 grudnia