Szukana litera: "h"

Imię hebrajskie o niepewnej etymologii. Przypuszczalnie wywodzi się z języka akadyjskiego, w którym wyraz hambak-ku oznaczał jakąś wonną roślinę, prawdopodobnie 'miętę lub bazylię'. W greckim przekładzie Biblii transkrybowano to imię jako Ambakum, Ambakuk, w łacińskim zaś Abacuc, Habacuc. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Habakuk (Abakuk, Ambakuk)
Obchodzi imieniny:

Imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element had- / hade- / hadu- 'walka, bitwa', a jako drugi -lind 'tarcza lipowa'. Można też to imię rozumieć jako spieszczenie za pomocą sufiksu -lin imienia skróconego Had, które pochodzi z dwuczłonowych imion złożonych z pierwszym...

Zobacz więcej o: Hadelin
Obchodzi imieniny:

Jest to jedna z obocznych form imienia ADELAJDA. Występuje w literaturze w postaciach: Hadeloga, Adeloga, Hadelauga. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hadeloga, Hadologa, Adeloga, niem. Hadeloga, Adeloga, Hadelauga. Hadeloga z Kitzingen. Wedle późnej legendarnej Vita (XII w.) miała być córką Karola Młota....

Zobacz więcej o: Hadeloga
Obchodzi imieniny:

Imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element had- / hade- / hadu- 'wojna, walka, bitwa', a jako drugi -lind 'tarcza lipowa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hadoindus, Hadolindus, fr. Haduind, niem. Hadolind, Hadoind, Haduind. Hadoind, biskup Le Mans. Wedle dociekań...

Zobacz więcej o: Hadoind
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia germańskiego, genetycznie spieszczenie (poprzez skrócenie) imion dwuczłonowych z pierwszym elementem Heim- 'ojcowizna', np. Heimhard, Heimerad, Heimeran (Emmeram), Heimerich, Heimold, Heimhold itp. W źródłach pojawia się w postaciach Haymo, Aimo, Heymo, Hemmo. W Polsce jako...

Zobacz więcej o: Haimo
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy użyty został element heim- 'ojcowizna, ojczyzna', zaś jako drugi -mar 'sławny, wielki'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hainmarus, niem. Heimar. Hainmar, -biskup Auxerre-. Wedle Duchesne'a był dwudziestym szóstym...

Zobacz więcej o: Hainmar
Obchodzi imieniny:

Imię żeńskie utworzone od ALINA przez dodanie nagłosowego przydechowego H- (por. Hanna / Anna). W Polsce występuje w czasach nowszych u Zimorowica w -Roxolankach-, w powieści J. Lipińskiego -Halina i Firlej, czyli niebezpieczne zapały- oraz w utworze K. Brodzińskiego -Wiesław-. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Halina
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
24 sierpnia
Obchodzi imieniny:
22 października

Wywodzi się od imienia Elżbieta.Elżbieta to imię hebrajskie Elisheba, z grupy imion teoforycznych z elementem el- 'Bóg'. Całość interpretować można jako 'Bóg moją przysię­gą'. Do Europy przyszło wraz z chrześcijań­stwem. Spopularyzowało się dzięki św. Elżbie­cie - matce Jana Chrzciciela i św. Elżbiecie...

Zobacz więcej o: Halszka
Obchodzi imieniny:
2 marca

Imię pochodzenia germańskiego (staronordyckiego), złożone z elementów: halv- 'mąż dzielny, odważny; bohater' i -ward - vardhi 'stróż, strażnik, wartownik'. W Polsce imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Halvardus, niem., nor., szw. Halvard, Hallvard, Halvor. Halward Vebjörsson. Był synem zamożnego...

Zobacz więcej o: Halward
Obchodzi imieniny: