Szukana litera: "z"

Jest to imię biblijne. Nosił je m.in. ojciec św. Jana Chrzciciela. Zarazem jest to imię teoforyczne: Zekarjah, które tłumaczy się: 'pamięć Jahwe, Jahwe pamięta'. Przypuszcza się, że formą zdrobniałą tego imienia jest inne imię biblijne - ZACHEUSZ (hebr. Zakkay). Imię to znane było w Polsce od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Zachariasz
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
6 września,
18 września,
5 listopada

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego: Zakkaj, prawdopodobnie spieszczenie imienia Zekarjah (ZACHARIASZ). Greka przejęła to imię w postaci Zachaios; a łacina Zachaeus. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zachaeus, gr. Zachaios, niem. Zachäus, fr. Zachée, ros. Zakchej, Zachej, wł. Zaccheo. Hagiografowie wymieniają...

Zobacz więcej o: Zacheusz
Obchodzi imieniny:
23 sierpnia
Obchodzi imieniny:
8 lutego
Obchodzi imieniny:
23 lipca

Imię greckie, utworzone od nazwy miasta Zama (w Kartaginie), gdzie odbyła się słynna bitwa Hannibala z wojskami rzymskimi pod wodzą Scypiona Starszego (202 r. przed Chr). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zamas, Zama, gr. Dzamas. Zama, biskup Bolonii. Miał jako pierwszy zasiadać na tej stolicy biskupiej....

Zobacz więcej o: Zama (Zamas)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia orientalnego (syryjskiego) bądź jedna z obocznych zgrecyzowanych postaci hebrajskiego imienia teoforycznego Zebedeusz: Zebadja / Zabdiel / Zabdijah 'dar Jahwe'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zabdas, Zambdas, gr. Dzabdas, Dzambdas. Zambdas (Zabdas), biskup Jerozolimy. Także i ten mąż...

Zobacz więcej o: Zambdas
Obchodzi imieniny:

Jest to imię żeńskie pochodzenia francuskiego. Zdrobnienie z imienia Jeanne: Jeanette, podległo spolszczeniu i powstało imię Żaneta.

Zobacz więcej o: Żaneta
Obchodzi imieniny:
27 grudnia
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia
Obchodzi imieniny:
17 sierpnia

Jest to słowiańskie imię złożone, w którego członie pierwszym występuje temat czasownika zbyć, pozbyć, a w członie drugim rzeczownik -gniew. Imię to znamy z kronikarskich przekazów. Nosił je m.in. brat przyrodni Bolesława Krzywoustego, a także kardynał Zbigniew Oleśnicki. W dokumentach imię poświadczone...

Zobacz więcej o: Zbigniew (Zbygniew)
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
17 marca,
1 kwietnia