Szukana litera: "t"

Imię biblijne pochodzenia aramejskiego Tabita 'gazela; sarna'. Greka przejęła je jako Dorkas. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Tabitha, gr. Dorkas, hebr. Zibia. Tabita (Gazela). Znamy ją z Dziejów Apostolskich (9, 36-42). Była mieszkanką nadmorskiej Jafy (Joppy), dobrze znaną w tamtejszej gminie chrześcijańskiej,...

Zobacz więcej o: Tabita
Obchodzi imieniny:

Imię wywodzi się z łacińskiego cognomen utworzonego od gentilicium Tatius (Tacjusz), które z kolei pochodzi z greckiego Tatios. W mitologii rzymskiej Titus Tatius był królem Sabinów; wszedł on w związki z Romulusem, z którym dzielił władzę. Z II w. po Chr. znany jest Tatianos Syros (Syryjczyk), apologeta...

Zobacz więcej o: Tacjan
Obchodzi imieniny:

Jest to forma żeńska imienia TACJAN. Puszkin w poemacie Eugeniusz Oniegin wyraźnie mówi, że -na imię było jej Tatiana, co u nas niezwykłością jest, w powieściach dotąd rzecz nieznana, dostaje tutaj pierwszy chrzest-. Popularność tego imienia szybko wzrosła nie tylko w Rosji, ale i w innych krajach Europy. W...

Zobacz więcej o: Tacjana (Tatiana)
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
25 stycznia
Obchodzi imieniny:
25 stycznia
Obchodzi imieniny:
3 marca,
7 czerwca

Jest to imię biblijne, wywodzące się z języka aramejskiego, w którym thad-daj oznaczało człowieka o szerokiej piersi. Nosił to imię jeden z apostołów (Juda Tadeusz). Do Polski imię dostało się z łaciny (Thaddaeus). Jest znane od schyłku średniowiecza i używane do dziś. Popularność imienia wzrosła w...

Zobacz więcej o: Tadeusz
Obchodzi imieniny:
28 października

Imię pochodzenia germańskiego od swn. degan 'młody wojownik, bohater'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Taginus, Tagino, ang., niem. Tagino. Tagino, arcybiskup Magdeburga. Wywodził się ze szlacheckiego rodu z okolic Ratyzbony. W Ratyzbonie też, u Św. Emmerama, pobierał nauki. Św. Wolfgang udzielił mu święceń...

Zobacz więcej o: Tagino
Obchodzi imieniny:

Forma zgrecyzowana teoforycznego imienia egipskiego Thaisis, od imienia bogini Izydy. W postaci greckiej Thais, Thaida nosiła je ateńska kochanka Aleksandra Wielkiego (IV w. przed Ch.) i słynna aleksandryjska kurtyzana, która została świętą. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thais, Thaida, gr. Thais, ang.,...

Zobacz więcej o: Taida (Tais, Taisja)
Obchodzi imieniny:
1 marca

Tajlandzcy męczennicy. W 1940 r. rozpoczęło się w Syjamie groźne prześladowanie chrześcijan. Jedynym wyznaniem w kraju miał być odtąd buddyzm. Misjonarzy europejskich wygnano, a miejscowy kler usunięto z parafii lub uwięziono. Zburzono także katolickie kościoły, a szkoły i inne instytucje założone przez...

Zobacz więcej o: Tajlandia (Syjam)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia greckiego, utworzone na podstawie wyrazu pospolitego thalatta, thalassa 'morze'. Thalássios to 'człowiek morza, morski'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thalattius, Talassius, gr. Thalássios, Thaláttios, fr. Talasse, Talaisse, niem. Thalassius, wł. Talassio. Jednego z trzech, których jako...

Zobacz więcej o: Talasjusz
Obchodzi imieniny: