Szukana litera: "i"

To imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego); występuje w piśmiennictwie w postaciach: Iubar, Ivor, Iobhar, Ibor. Pierwotnie znaczyło 'cis'. Zostało zanglicyzowane na Ivar. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ibarus, ang. Ivar, Ibor, Jobhar. Ibar, biskup z Becc-Ere (Iubar, Ivor, Mac Lugni). Pochodzić miał...

Zobacz więcej o: Ibar(Us)
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia germańskiego. Powstało bądź ze skrócenia biblijnego imienia JUDYTA, bądz jako imię proste, zawierające element id- (islandzkie idh) 'praca'. W mitologii germańskiej imieniem Idis zwały się wróżki-kapłanki. W Polsce imię nie jest w źródłach poświadczone. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Ida
Obchodzi imieniny:
13 kwietnia,
4 września
Obchodzi imieniny:
15 listopada

Imię pochodzenia bretońskiego o znaczeniu 'wierny, czysty, szczery, poważny'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Idunet, Ethbinus. Idunet z Bretanii (Ethbinus). Żył w VI stuleciu. Trudno ustalić jego powiązania z innymi świętymi bretońskimi, z którymi go kojarzono, zwłaszcza że rzekoma Vita Iduneta (por....

Zobacz więcej o: Idunet
Obchodzi imieniny:

Jest to polska postać łacińskiego Aegidius. Do łaciny przeszło z języka greckiego, w którym było jednym z przydomków Dzeusa (Dzeus aigidios - 'Zeus egidonośca'). Grecki przymiotnik aigidios wywodzi się z rzeczownika aigís, aigídos 'tarcza drewniana pokryta skórą kozią', a to z kolei od aiks, aigos 'koza'....

Zobacz więcej o: Idzi
Obchodzi imieniny:
1 września

Imię to dobrze znamy z greckiej literatury antycznej. W mitologii greckiej imię Iphigéneia nosiła córka Agamemnona i Klitajmestry. Została ona ofiarowana bogom za pomyślność wojny trojańskiej. W ostatnim momencie bogini Artemida uchroniła jej życie i przeniosła ją z Aulidy w Beocji do Taurydy na Krymie,...

Zobacz więcej o: Ifigenia
Obchodzi imieniny:
21 września

Iga to imię żeńskie; zdrobnienie od imienia Jadwiga, obecnie funkcjonujące również jako samodzielne imię. Iga może także stanowić zdrobnienie imienia Ignacja.Jadwiga to znane i popularne w Polsce imię jest pochodzenia germańskiego. Na gruncie ger­mańskim było imieniem złożonym, w którym obie części składowe,...

Zobacz więcej o: Iga
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
23 października,
15 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
23 października,
15 grudnia

Jest to imię, którego pochodzenie nie zostało dostatecznie wyjaśnione. Powszechnie łączy się je z łacińskim rzeczownikiem ignis 'ogień'. U pisarzy starożytnych (np. Pliniusza) występuje w postaci Egnatius, jednak trudno ustalić, czy to jest to samo, co Ignatius. Nie można też wykluczyć jego etruskiego...

Zobacz więcej o: Ignacy
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
17 października,
23 października,
15 grudnia

Jest to ruska forma staronordyckiego imienia Ingvarr. Na Rusi należało do imion dynastycznych. Genetycznie jest to imię teoforyczne złożone. W części pierwszej zawarte jest imię Yngvi stisl. boga Freja z grupy Asów, a w części drugiej -varr 'czujny' od czasownika vera 'czuwać'. Imię to nosił książę kijowski...

Zobacz więcej o: Igor
Obchodzi imieniny:
1 października,
5 października