Iga

Iga to imię żeńskie; zdrobnienie od imienia Jadwiga, obecnie funkcjonujące również jako samodzielne imię. Iga może także stanowić zdrobnienie imienia Ignacja. Jadwiga to znane i popularne w Polsce imię jest pochodzenia germańskiego. Na gruncie ger­mańskim było imieniem złożonym, w którym obie części składowe, tj. hadu- i -wig, miały to samo znaczenie - 'walka'. Bardzo dobrze znamy to imię z historii Polski. Dziś najczęściej kojarzy się nam z osobą Jadwigi, królowej Polski, żony Jagieł­ły. W Polsce występuje ono od r. 1203 w for­mach: Jadwiga, Adwiga, Hedwiga, Jedwiga. Występowanie form Jadwiga i Jedwiga ma podłoże gwarowe, w oboczności nagłosowej grupy ha- / he- i ja- / je- (por. Jadam / Adam). Formą spieszczoną jest Jaga, czasem Jagoda, a także ludowe Jadwisia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hedvigis, ang. Avis, Edviga, Hed­wiga, fr. Hedwige, hiszp. Eduvigis, niem. Hedwig, wł. Edvige. W repertoriach hagiograficznych doliczyć by się można czterech postaci oznaczanych tym imieniem, a określanych zarazem jako święte lub błogosławio­ne. Ale dwie z nich niemal są zapomniane i w dzie­jach kultu znaczącego miejsca nie zajęły. Pozostaje tedy przypomnieć te, które z pochodzenia nie były Polkami, ale z naszymi dziejami związały się w spo­sób trwały, nierozerwalny.