Tego dnia świętują

Imię biblijne złożone: dani-y-al lub dan-i-el 'Bóg osądził'. Według tekstów akadyjskich imię tłumaczyć należy: 'potężny jest mój Bóg'. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares (Dn 5, 25-28). W tłumaczeniu greckim Biblii imię zapisywane jest jako...

Zobacz więcej o: Daniel
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
21 lipca,
10 października,
13 października,
10 grudnia,
11 grudnia

Jest to imię biblijne (nosił je król Dawid, twórca części psalmów), pochodzące od hebrajskiego słowa dud 'kochanie' czy dod 'kochania godny'. W Europie imię to stało się bardzo popularne po reformacji; dziś jest to częste imię w krajach protestanckich. W Polsce było i jest to imię rzadkie. Częściej...

Zobacz więcej o: Dawid
Obchodzi imieniny:
26 czerwca,
15 lipca,
29 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
15 lipca,
30 grudnia

alternatywna forma tego imienia to Egbert (tzn. -silny z władania mieczem-). Egon obchodzi imieniny 15 lipca i 1 września.Nie znamy świętych, ani błogosławionych tego imienia.

Zobacz więcej o: Egon
Obchodzi imieniny:
15 lipca

Jest to imię germańskie, częste w domach panujących Niemiec. Złożone jest z elementów: heim- 'ojczyzna' i -rihhi 'władca'. Całość interpretować można jako 'pan domu, władca ojczyzny'. W historii znamy cesarzy tego imienia. Nosili je też królowie francuscy i polski król Henryk Walezy. W Polsce jest to...

Zobacz więcej o: Henryk
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
19 lutego,
2 marca,
10 kwietnia,
12 lipca,
15 lipca,
2 września

Iga to imię żeńskie; zdrobnienie od imienia Jadwiga, obecnie funkcjonujące również jako samodzielne imię. Iga może także stanowić zdrobnienie imienia Ignacja.Jadwiga to znane i popularne w Polsce imię jest pochodzenia germańskiego. Na gruncie ger­mańskim było imieniem złożonym, w którym obie części składowe,...

Zobacz więcej o: Iga
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
23 października,
15 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
23 października,
15 grudnia

Jest to imię, którego pochodzenie nie zostało dostatecznie wyjaśnione. Powszechnie łączy się je z łacińskim rzeczownikiem ignis 'ogień'. U pisarzy starożytnych (np. Pliniusza) występuje w postaci Egnatius, jednak trudno ustalić, czy to jest to samo, co Ignatius. Nie można też wykluczyć jego etruskiego...

Zobacz więcej o: Ignacy
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
17 października,
23 października,
15 grudnia
Obchodzi imieniny:
15 lipca
Obchodzi imieniny:
15 lipca

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. W członie pierwszym pojawia się element włodzi- 'władać, panować'. Jako człon drugi występuje tu rzeczownik -mir 'pokój'. Czasem przypuszczano, że w członie drugim występuje archaiczny element przymiotnikowy -mer 'sławny', znaczeniowo i formalnie bliski...

Zobacz więcej o: Włodzimierz
Obchodzi imieniny:
16 stycznia,
15 lipca,
11 sierpnia
Obchodzi imieniny:
1 lutego,
11 maja,
15 lipca,
31 lipca,
23 października,
15 grudnia