Tego dnia świętują

To najprawdopodobniej sztuczne imię klasztorne, utworzone na podstawie łac. bona ventura 'dobra przyszłość', może najpierw o charakterze indywidualnego przydomka, jak: Bonafida, Bonagratia, Bonaiunta, Bonum Mane, które we wczesnym średniowieczu były spotykane. W Polsce imię to było rzadkie, ale od czasu...

Zobacz więcej o: Bonawentura
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Jest to imię przejęte z języka łacińskiego: Damianus. Było to rzymskie cognomen, utworzone na podstawie greckiej: Damios. Łączy się więc z imieniem starożytnej bogini Damia, czczonej na Eginie i w Epidaurze. Kult tej bogini znany był też w Rzymie. W Polsce jest to imię rzadkie, choć poświadczone już...

Zobacz więcej o: Damian
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
23 lutego,
14 lipca,
26 września,
27 września,
14 listopada

Słowiańskie imię dwuczłonowe z tematem przymiotnikowym dobro- od przymiotnika dobry w pierwszym członie. Człon drugi jest w imionach męskich twardotematowy bez względu na formę wyrazu podstawowego gość (por. Dobrogost, -a, wobec polskiego gość). Jest prawdopodobne, że obok męskiego imienia Dobrogost...

Zobacz więcej o: Dobrogost
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Forma żeńska imienia: IwoImię Iwo (franc. Yve; forma zależna - bier­nik Yvon) jest prawdopodobnie pochodze­nia frankońskiego (por. swn. iwa 'cis'). Bretoń­skie Ivo może pochodzić od spokrewnionej z ger­mańską formy celtyckiej ivos (skąd fr. if 'cis'), ale może również być przejęte od imie­nia św. Iwo­na.Imię...

Zobacz więcej o: Iwona
Obchodzi imieniny:
16 marca,
23 maja,
14 lipca,
3 września,
27 października

Jest to hiszpańska forma imienia Elżbieta (łac. Elisabetha). Może imię to pochodzić też od imienia biblijnej królowej Jezabel, Isabel (hebr. Izebel), żony Achaba. Imię Izabela występowało często w hiszpańskiej rodzinie królewskiej; nosiła je np. Izabela I Katolicka, królowa Kastylii, która pomogła Kolumbowi...

Zobacz więcej o: Izabela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
23 lutego,
16 marca,
14 lipca,
3 września

Jest to imię męskie wywodzące się z rzymskiego cognomen Camillus, Casmillus. Jako wyraz pospolity camillus oznaczał 'pomocnika kapłana', a pierwotnie 'szlachetnego chłopca'. Cognomen to występowało w wielu rodach rzymskich. Od formy męskiej utworzono żeńską formę Camilla. Imię Kamil poświadczone jest...

Zobacz więcej o: Kamil
Obchodzi imieniny:
14 lipca,
18 lipca,
25 września

Jest to imię pochodzenia greckiego (Kósmas); wywodzi się od przymiotnika kósmios 'uporządkowany, porządny, cnotliwy', z sufiksem hipokorystycznym (spieszczającym). Przypuszczenia, że jest to spieszczenie jakiegoś dwuczłonowego imienia greckiego z pierwszym członem kósmos 'porządek' - nie da się udowodnić....

Zobacz więcej o: Kosma
Obchodzi imieniny:
14 lipca,
26 września,
27 września,
14 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się z rodowego cognomen jednej z gałęzi rodu Claudia. Najczęstszym praenomen w tym rodzie był Marcus, od którego Marcellus bezpośrednio się wywodzi (sufiks -ellus). Ród Marcelli był pierwotnie rodem plebejskim, a z czasem stał się patrycjuszowskim. Ze starożytności...

Zobacz więcej o: Marceli
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
19 lutego,
10 marca,
9 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Marcellinus); wywodzi się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marcelli (zob. MARCELI) za pomocą sufiksu -inus, który oznacza przynależność, pochodzenie. W Polsce znane od XI w. i mieszane bywa z Marcelim. Te same osoby (biskupi) wspominane są raz z imieniem...

Zobacz więcej o: Marcelin
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
26 kwietnia,
2 czerwca,
14 lipca

Jest to forma żeńska imienia MARCELIN. Obok imienia Marcelina jest też w użyciu imię MARCELA. W Polsce są to imiona rzadko spotykane, od których formą zdrobniałą jest Marcysia, Marcelka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Marcellina, fr. Marcelline, niem. Marcellina, Marzeline, wł. Marcellina. Marcelina...

Zobacz więcej o: Marcelina
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
31 stycznia,
26 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa "gwiazda". Patronką tego imienia jest św. Stella, żyjąca w Galii w III wieku. Imię stało się znane już w XVI wieku za sprawą poety Sir Philipa Sidneya, który zbiór sonetów zatytułował -Astrophel and Stella-. Popularność zdobyło jednak dopiero...

Zobacz więcej o: Stella
Obchodzi imieniny:
14 lipca,
15 sierpnia
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Jest to oboczna forma (skrócona) imienia UDALRYK. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Udelricus, Udalricus, Ulrichus, ang. Ulricck, fr. Ulric, hiszp. Ulderico, wł. Ulderico. Hagiografowie odnotowują siedmiu świętych, którzy nosili to lub podobne, bliskobrzmiące imię. Mimo ich nieporównywalnego znaczenia przedstawimy...

Zobacz więcej o: Ulryk
Obchodzi imieniny:
14 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, żeńska forma od męskiego ULRYK. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Udalrica, niem. Ulrike, wł. Ulrica. Ulryka Nisch. Urodziła się 18 września 1882 r. w Oberdorf -Mittelbiberach, w Szwabii Górnej. Ojciec był stajennym w miejscowym zamku, matka Klotylda Dettenrieder służącą w...

Zobacz więcej o: Ulryka
Obchodzi imieniny:
14 lipca