Dobrogost

Słowiańskie imię dwuczłonowe z tematem przymiotnikowym dobro- od przymiotnika dobry w pierwszym członie. Człon drugi jest w imionach męskich twardotematowy bez względu na formę wyrazu podstawowego gość (por. Dobrogost, -a, wobec polskiego gość). Jest prawdopodobne, że obok męskiego imienia Dobrogost istniało i żeńskie imię Dobrogość. Ta forma imienia poświadczona jest w źródłach staroruskich (Dobrogost). W imionach męskich tematy miękkie przekształcały się na twarde we wszystkich językach słowiańskich. Imię Dobrogost poświadczone jest z okresu XI-XV w. Dziś nie jest używane.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą 14 lipca.

Dobrogost
 obchodzi imieniny