Szukana litera: "l"

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów land- 'kraj' i berth (beraht) 'sławny, znakomity'. Na obszarach języka niemieckiego występuje w formach: Landberth, Lamprecht, Lampert, Lambert, Lammert, Lammer, Lemmer. W Polsce poświadczone w dokumentach od XI w. w różnych formach:...

Zobacz więcej o: Lambert
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
17 września
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
17 września

Imię dobrze znane z legend arturiańskich; nosił je najsłynniejszy z rycerzy Okrągłego Stołu, odznaczający się fizyczną pięknością i niepospolitym męstwem. Pokochał grzeszną miłością królową Guineverę, żonę króla Artura. Po wielu przygodach, kiedy dowiaduje się, że królowa po śmierci męża składa śluby...

Zobacz więcej o: Lancelot
Obchodzi imieniny:

Imię germańskie, genetycznie spieszczenie za pomocą formantu -lin - imienia Lando, będącego skróceniem imion dwuczłonowych z pierwszym elementem Land- 'kraj, region' (np. Lanbert, Landfried, Landoald). W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landelinus, fr. Landelin, niem. Landelin, Landolin. Dwóch...

Zobacz więcej o: Landelin
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: Land- 'kraj, region' i -rich 'pan, władca, książę'. W piśmiennictwie spotyka się kilka form tego imienia: Landerich, Landrich, Landry. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landericus, ang. Landerich, Landry, fr. Landry, Landron, niem. Landerich, Landry. W...

Zobacz więcej o: Landeryk
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Land- 'kraj, region' i -wald / -walt (swn. waltjan) 'panowanie, władza'. Landoald to byłby 'panujący nad krajem, ten który włada krajem, władca kraju'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landoaldus, ang. Landoald, niem. Landoald, Landold, Landolt. Landoald...

Zobacz więcej o: Landoald
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Land- 'kraj, region' i -rad / -rat 'radca, rada'. Formą męską jest Landrad, a żeńską Landrada. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landrada, niem. Landrada, Landrata, Landrade. Landrada, ksieni z Bilsen. Żyła mniej więcej w tym samym czasie, co wspominani...

Zobacz więcej o: Landrada
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Land- 'kraj, region' i -wolf / -wulf 'wilk'. Forma Landulf powstała po uproszczeniu grupy -d/w- (Landwulf) na granicy morfemów. Formą oboczną imienia jest Landolf; oboczną formą graficzną było Laudulfus, stąd francuska postać imienia. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Landulf
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Land- 'kraj, region' i -frank 'wolny, szlachetny'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Lanfrancus, fr. Lanfranc, niem. Lanfranc, Landofrank, Landofrancus, wł. Lanfranco. Dwóch późnośredniowiecznych biskupów doczekało się czci oddawanej świętym. Tu kilka słów...

Zobacz więcej o: Lanfrank
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Land- 'kraj, region' i -bert / -berth / -beracht / -brecht 'jaśniejący, wspaniały, błyszczący'. Jego formą oboczną jest LAMBERT. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landbertus, Lambertus, niem. Landbert, Lantbert, Lamert, Lambrecht, Lamprecht. Lantbert,...

Zobacz więcej o: Lantbert
Obchodzi imieniny: