Szukana litera: "n"

To imię prawdopodobnie semickiego (punickiego) pochodzenia. Wywodzi się ono od rdzenia n-b- 'wylewnie mówiący, modlący się, wykładający, wymowny, przepowiadający, prorok' (hebr. n-b- 'prorok'). W Polsce notowane w 1336 r. w postaci Nabur (zmiana o - u nastąpiła przed r, co jest zgodne z zasadami fonetyki...

Zobacz więcej o: Nabor
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
11 września
Obchodzi imieniny:
28 lutego

Słowiański odpowiednik imienia Elpidja, imienia pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słowa elpís, -dos 'nadzieja'; występowało w formie męskiej (Elpidius) i żeń­skiej Elpide (Elpis, -dis). Powstało zaś ono w krę­gu chrześcijan mówiących po grecku i jest użytą w funkcji imienia nazwą cnoty boskiej.W...

Zobacz więcej o: Nadia
Obchodzi imieniny:
15 maja,
1 sierpnia
Obchodzi imieniny:
7 marca

W kręgach chrześcijańskich nazwy cnót boskich zaczęto nadawać jako imiona chrzestne (np. św. Zofia i jej córki: Wiara, Nadzieja i Miłość). W Polsce imię Nadzieja pojawia się i dziś sporadycznie, choć bardziej znane są jego rosyjskie formy: Nadia, Nadieżda. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Spes, ang. Hope,...

Zobacz więcej o: Nadzieja
Obchodzi imieniny:
15 maja
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia hebrajskiego, dobrze znane z Biblii, w której nosi je prorok z Elkosz. Może być imieniem prostym, i wtedy rozumieć je trzeba jako 'pocieszenie' lub 'pocieszyciel' (hebr. Nahhum), ale może być też formą skróconą teoforycznego imienia Nehemiasz (hebr. Nehhemajah) 'Bóg pocieszy', 'Bóg jest...

Zobacz więcej o: Nahum (Naum)
Obchodzi imieniny:
14 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen powstałe na podstawie greckiego wyrazu pospolitego nama, -atos 'źródło, nurt, prąd, woda płynąca'. Może to być także cognomen utworzone od nazwy etnicznej galijskiego plemienia Nammates, i wtedy oznaczałoby człowieka 'z plemienia Nammatów'. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Namacjusz
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia