Nadzieja

W kręgach chrześcijańskich nazwy cnót boskich zaczęto nadawać jako imiona chrzestne (np. św. Zofia i jej córki: Wiara, Nadzieja Miłość).

W Polsce imię Nadzieja pojawia się i dziś sporadycznie, choć bardziej znane są jego rosyjskie formy: Nadia, Nadieżda.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Spes, ang. Hope, Nadine, fr. Espérance, Nadine, niem. Spes, Nadja, Nadine.

Nadzieja
 obchodzi imieniny