Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
2 maja,
15 maja

Męskie imię greckie Athanásios 'nieśmiertelny' przyszło do nas przez łacinę w średniowieczu, ale poza cytowaniem w Psałterzu floriańskim (słynne Credo św. Atanazego) nie znajdujemy go jako imienia Polaków. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Athanasius, fr. Athanase, niem. Athanasius, ros. Afanasij, wł. Atanasio. W...

Zobacz więcej o: Atanazy
Obchodzi imieniny:
2 maja,
15 maja

Imię to należy do kręgu germańskich imion kobiecych. Może to być imię proste lub skrócona forma dwuczłonowych imion germańskich z pierwszym członem berth- (beraht) 'sławny, znakomity, wspaniały'. W piśmiennictwie występuje w formach: Berta, Bertha, Berhta i Bercta. Formy te są wynikiem niejednolitego...

Zobacz więcej o: Berta
Obchodzi imieniny:
15 maja

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie forma męska nomen gentilicium Caecilii (zob. CECYLIA). W Polsce, poza zakonami, nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Caecilius, ang. Cecil, ros. Cecilij, wł. Cecilio. Święci, którzy nosili to imię, dość często pojawiają się w starych martyrologich i kalendarzach....

Zobacz więcej o: Cecyliusz
Obchodzi imieniny:
15 maja,
3 czerwca
Obchodzi imieniny:
15 maja

Jest to imię żeńskie utworzone od imienia DIONIZY, Dionizjusz. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Dionisia, fr. Denise, hiszp. Dionisia. Święte, które uświetniły to imię, nie występują oddzielnie, ale tworzą wraz z innymi trzy grupy znane z historii prześladowań. Wspomnijmy tutaj jedną z nich: Dionizja,...

Zobacz więcej o: Dionizja
Obchodzi imieniny:
15 maja,
2 października,
6 grudnia

To imię wywodzi się z Egiptu, od tamtejszych Greków. Nie wiadomo, czy jest to przekład grecki jakiegoś imienia egipskiego, czy już przez Greków utworzone. W części pierwszej mamy tu imię bogini Izydy (Isis), w drugiej zaś temat ten sam, co w wyrazie d-ron 'dar', jak np. w imieniu Theo-doros, czyli Izydor...

Zobacz więcej o: Izydor
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
7 stycznia,
15 stycznia,
5 lutego,
10 lutego,
17 lutego,
4 kwietnia,
10 maja,
15 maja,
27 maja,
3 lipca,
17 sierpnia,
9 września,
11 września,
6 listopada,
14 grudnia

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Słowiański odpowiednik imienia Elpidja, imienia pochodzenia greckiego, które wywodzi się od słowa elpís, -dos 'nadzieja'; występowało w formie męskiej (Elpidius) i żeń­skiej Elpide (Elpis, -dis). Powstało zaś ono w krę­gu chrześcijan mówiących po grecku i jest użytą w funkcji imienia nazwą cnoty boskiej.W...

Zobacz więcej o: Nadia
Obchodzi imieniny:
15 maja,
1 sierpnia

W kręgach chrześcijańskich nazwy cnót boskich zaczęto nadawać jako imiona chrzestne (np. św. Zofia i jej córki: Wiara, Nadzieja i Miłość). W Polsce imię Nadzieja pojawia się i dziś sporadycznie, choć bardziej znane są jego rosyjskie formy: Nadia, Nadieżda. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Spes, ang. Hope,...

Zobacz więcej o: Nadzieja
Obchodzi imieniny:
15 maja
Obchodzi imieniny:
20 marca,
27 marca,
15 maja
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
15 maja

Jest to imię pochodzenia greckiego. W funkcji imienia własnego występuje tu rzeczownik pospolity sophia 'mądrość'. Na gruncie chrześcijańskim imię zawiera aluzję do mądrości Boga. W Polsce imię to znane jest od czasów średniowiecznych, a obecnie bardzo popularne. Dostało się do nas chyba z łaciny poprzez...

Zobacz więcej o: Zofia
Obchodzi imieniny:
15 maja,
30 września