Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego. Greckie Andréas genetycznie jest zdrobnieniem dwuczłonowych imion męskich typu Andróbulos, Androgénes, Androkrátes, Andromedes, Andrón-kos itd., bardzo rozpowszechnionych, a zawierających wyraz an-r (gen. andrós) 'mąż, mężczyzna' w części pierwszej. W całym chrześcijaństwie...

Zobacz więcej o: Andrzej
Obchodzi imieniny:
6 stycznia,
19 stycznia,
4 lutego,
12 kwietnia,
27 kwietnia,
13 maja,
16 maja,
12 lipca,
13 lipca,
16 lipca,
17 lipca,
21 lipca,
1 listopada,
10 listopada,
24 listopada,
30 listopada,
10 grudnia

Jest to imię męskie od łacińskiego honoratus, -a, -um 'czczony, szanowany'. Imię to nosił znany pisarz francuski Balzac (w Polsce zwany Honoriuszem). W Polsce imię to wśród ludzi świeckich nie występuje. Jego zasięg ograniczony jest do zakonów, w których utrzymuje się zwyczaj zmiany imienia przy wstępowaniu...

Zobacz więcej o: Honorat
Obchodzi imieniny:
8 lutego,
16 maja,
21 grudnia

Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, wariant imienia ANDRZEJ którego pierwsze poświadczenie pochodzi z 1390 roku. Świadomość pochodzenia Jędrzeja od Andrzeja utrzymała się i Jędrek, zwłaszcza w niektórych regionach, funkcjonuje jako spieszczenie imienia Andrzej.

Zobacz więcej o: Jędrzej
Obchodzi imieniny:
16 maja

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, występujące w dwóch formach: Symeon (hebr. Shime'-n) i Szymon (hebr. Shim'-n). Znaczeniem imienia jest 'Jahwe wysłuchał'. Forma Sim-n / S-mon powstała w epoce hellenizmu, kiedy identyfikowała się z greckim imieniem Sim-n, będącym w użyciu również w Rzymie....

Zobacz więcej o: Szymon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
6 lutego,
16 lutego,
24 marca,
20 kwietnia,
16 maja,
18 lipca,
3 września,
14 września,
28 października
Obchodzi imieniny:
16 maja
Obchodzi imieniny:
16 maja

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: uodal- 'ojcowizna, dziedzictwo, majątek dziedziczny' i -wald 'władać, panować'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ubaldus, ang., fr., niem. Ubald, hiszp. Hubaldo, wł. Ubaldo. Ubald z Gubbio. Urodził się około 1083 r. w Gubbio. Wcześnie został sierotą. Wychowali...

Zobacz więcej o: Ubald
Obchodzi imieniny:
16 maja
Obchodzi imieniny:
25 marca,
16 maja

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem -anus od imienia mitycznej bogini Victorii, uosabiającej zwycięską siłę Jowisza. W Polsce imię zawsze było rzadkie, częściej występuje jedynie w zakonach. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Victorianus, fr. Victorien, niem. Victorian, Viktorianus,...

Zobacz więcej o: Wiktorian
Obchodzi imieniny:
23 marca,
16 maja,
26 sierpnia