Jędrzej

Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, wariant imienia ANDRZEJ którego pierwsze poświadczenie pochodzi z 1390 roku. Świadomość pochodzenia Jędrzeja od Andrzeja utrzymała się i Jędrek, zwłaszcza w niektórych regionach, funkcjonuje jako spieszczenie imienia Andrzej.
Jędrzej
 obchodzi imieniny