Szukana litera: "b"

Imię pochodzenia greckiego, funkcjonujące w Rzymie jako popularne cognomen. Wywodzi się z pospolitego słowa greckiego babýlas 'błoto, glina, motłoch' lub od nazwy Babel (chald. babel, hebr. babhel) 'zamęt'. W Polsce jest to imię nie znane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Babylas, Babilus, gr. Babýlas,...

Zobacz więcej o: Babilas
Obchodzi imieniny:

Imię prawdopodobnie celtyckiego pochodzenia, może irlandzka forma greckiego imienia Babýlas lub męski odpowiednik irlandzkiego imienia żeńskiego Bebhailen, Bebhailan 'pani z Irlandii'. Może to być też zlatynizowana forma spieszczenia imienia irlandzkiego Baoillan. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Babolenus,...

Zobacz więcej o: Babolen
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia semickiego (hebrajskiego): Badiah (Beed Jah) 'w opiece Jahwe'. Grecy transkrybowali je jako Badaios. Mogło być mieszane z łacińskim Badeius 'z rodu Badeia' lub Badavus. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Badai, gr. Badaios, ang. Badaj. Badaj, męczennik perski. Żył w stuleciu IV. Był już sędziwym...

Zobacz więcej o: Badaj
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię germańskie. Jako człon pierwszy występuje element bad- / bady- 'wojna, walka', a jako drugi -wolf / -wulf 'wilk'. Na gruncie germańskim może się identyfikować z innym germańskim imieniem, tj. Baldulf, w którym pierwszą część stanowi element bald- 'odważny, śmiały'. W Polsce...

Zobacz więcej o: Badulf
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego. Człon pierwszy stanowi element badu- / bady- / bad- 'wojna, walka', a człon drugi -rad / -rat 'rada'. Na gruncie germańskim miesza się ono z podobnie brzmiącym imieniem Baduhard / Baduard, które w drugim członie ma element -hart / -hard 'mocny,...

Zobacz więcej o: Badurad
Obchodzi imieniny:

Jest to imię germańskie z grupy dwuczłonowych imion złożonych. W części pierwszej zawarty jest element bad- / bady- 'walka, wojna', a w części drugiej 'formant spieszczający' -illo(n). Wygłosowe -n pochodzi z przypadków zależnych łacińskiej odmiany imienia, tj. Badylo / Badilo, -onis, -oni itd., analogicznie...

Zobacz więcej o: Badylon
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od nazwy miasta w Azji - Badimum. Można je też interpretować jako skrócenie jakiegoś imienia germańskiego z pierwszym elementem bad- / badu- / bady- 'wojna, walka'. Z Polski brak poświadczeń. Odpowiedniki obojęz.: łac. Badimus, niem. Badin. Było dwóch...

Zobacz więcej o: Badym
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
23 lutego
Obchodzi imieniny:
12 sierpnia
Obchodzi imieniny:
19 lutego