Szukana litera: "k"

Jest to z pochodzenia cognomen rzymskie od nazwy rodu Catia. Kacjan (Catianus) to pierwotnie - 'należący do rodu Catia'. Nazwa rodu pochodzi prawdopodobnie od imienia boga Catiusa lub Catusa. W Polsce imię to nie występują. Odpowiedniki obcojęz.: Catianus, fr. Gatien. Święty, którego spotykamy pod...

Zobacz więcej o: Kacjan
Obchodzi imieniny:

Imię to pochodzi najprawdopodobniej z perskiego słowa gizbar 'stróż skarbca (skarb­nik)' albo ze skrócenia perskiego imienia Gathaspar 'wspaniały' (albo 'ten, który dba o swoją cześć'). Według tradycji imię Kasper miał nosić jeden z trzech medrców, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć hołd Chrys­tusowi.W...

Zobacz więcej o: Kacper
Obchodzi imieniny:
6 stycznia

Imię pochodzenia celtyckiego (walijskiego), utworzone od wyrazu pospolitego cad 'bitwa, potyczka'. Imię to stało się podstawą dla zdrobniałego Cadogan. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cadoganus, Cadocus, ang. Cadogan, Cadog, fr. Cadoc. Czy istnieje jeden tylko święty tego imienia, czy też legendy, które...

Zobacz więcej o: Kadok
Obchodzi imieniny:

Jest toimię żeńskie, pochodzące od postaci z mitologii greckiej, Ziemi-Matki (gr. ---- - "Ziemia"), lub stanowiące żeński odpowiednik łacińskiego imienia Gajusz (Gaius), należącego do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (imion właściwych, praenomen, por. Marek, Tyberiusz, Tytus, Aulus). Według...

Zobacz więcej o: Kaja
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen geograficzne od nazwy miasta w Lacjum - Caieta (po grecku Kaiata), utworzone za pomocą sufiksu -anus. Cognomina geograficzne były w Rzymie dobrze znane. Możliwe jest jednak - jak zdaje się wskazywać włoska forma imienia - że jest ono późne, średniowieczne...

Zobacz więcej o: Kajetan
Obchodzi imieniny:
7 sierpnia

Jest to archaiczne imię rzymskie, tzw. praenomen o niejasnej etymologii. Często tłumaczy się je jako - 'cieszący rodziców'. W inskrypcjach łacińskich pisane Caius, a w inskrypcjach greckich zawsze Gaios (zob. GAJUSZ). Imię to występowało szczególnie często w rodach Julia i Klaudia. W Polsce nie mamy...

Zobacz więcej o: Kajus
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognonem od wyrazu pospolitego calidus / caldus 'gorący, namiętny, wybuchowy'. Można też to imię interpretować jako 'pochodzący z Kaledonii', tj. Szkocji, lub jako 'wywodzący się od mitycznego Kalidona, założyciela miasta Kaledonum / Kalidonum na prawym brzegu...

Zobacz więcej o: Kaledoniusz
Obchodzi imieniny:

To złożone imię męskie wywodzi sie z greki. Składa się z członów: kale- (od przymiotnika kalós) 'piękny' i tematu rzeczownikowego -pod (łac. pes) 'noga'. Zatem Kalepodiusz to 'człowiek o pięknych nogach'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calepodius; gr. Kal-podíos. Kalepodiusz, męczennik rzymski. Znamy...

Zobacz więcej o: Kalepodiusz
Obchodzi imieniny:

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od stopnia najwyższego przymiotnika kalós, --, -ón 'piękny, dobry' (forma kállistos 'bardzo dobry, bardzo piękny'). W łacinie imię to występuje w formach Callistus lub Callixtus. Było to częste imię niewolników. W Polsce imię to poświadczone jest w formie...

Zobacz więcej o: Kalikst
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia,
14 października