Kacjan

Jest to z pochodzenia cognomen rzymskie od nazwy rodu Catia. Kacjan (Catianus) to pierwotnie - 'należący do rodu Catia'. Nazwa rodu pochodzi prawdopodobnie od imienia boga Catiusa lub Catusa.

W Polsce imię to nie występują.

Odpowiedniki obcojęz.: Catianus, fr. Gatien.

Święty, którego spotykamy pod tym imieniem w wykazach hagiograficznych, w Martyrologium Rzymskim zwany jest Gracjanem. Nie tak jednak brzmiało jego imię w źródłowym dla poznania jego postaci dziełku Grzegorza z Tours In gloria confessorum. Grzegorz zwie go Catianus, co w późniejszej ortografii dało formę Gatianus. Według tego samego Grzegorza miał być pierwszym biskupem Tours, wysłanym do Galii z sześcioma innymi przez papieża Fabiana (236-250). Młodą owczarnią Chrystusową w Tours rządzić miał pięćdziesiąt lat. Historycy sądzą jednak, iż Grzegorza zawiodło tu rozeznanie chronologii swego Kościoła. Pontyfikat Gacjana wypadł chyba na czasy późniejsze (IV w.). Miał on umrzeć śmiercią naturalną, został zaś pochowany na cmentarzu chrześcijańskim w Tours. Czczony był zawsze 18 grudnia.

Kacjan
 obchodzi imieniny