Kalepodiusz

To złożone imię męskie wywodzi sie z greki. Składa się z członów: kale- (od przymiotnika kalós) 'piękny' i tematu rzeczownikowego -pod (łac. pes) 'noga'. Zatem Kalepodiusz to 'człowiek o pięknych nogach'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Calepodius; gr. Kal-podíos.

Kalepodiusz, męczennik rzymski. Znamy go z opisu męczeństwa św. Kaliksta papieża, o którym poniżej. Był kapłanem rzymskim. Na rozkaz Aleksandra Sewera wrzucono go do Tybru. Ciało wydobyto po dwóch dniach i pochowano na cmentarzu, który potem nazwano imieniem pierwszego złożonego tam męczennika: coemeterium S. Calepodii. Męczeństwa dopełnił prawdopodobnie 11 marca 222 r., ale Beda wpisał go do swego martyrologium pod dniem 10 maja. Widnieje tam z Palmacjuszem, Symplicjuszem, Feliksem i Blandą. Wydaje się, że do historii Kalepodiusza imiona te dodano bezpodstawnie.

Kalepodiusz
 obchodzi imieniny