Kaledoniusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognonem od wyrazu pospolitego calidus / caldus 'gorący, namiętny, wybuchowy'. Można też to imię interpretować jako 'pochodzący z Kaledonii', tj. Szkocji, lub jako 'wywodzący się od mitycznego Kalidona, założyciela miasta Kaledonum / Kalidonum na prawym brzegu rzeki Euneus w Etolii.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęzycz.: łac. Caledonius, Caldonius, Calidonius, wł. Caldonio.

Kaledoniusz (Kaldoniusz), biskup afrykański. Żył w czasach św. Cypriana i był jednym z najwierniejszych zwolenników wielkiego biskupa. Znamy go wyłącznie z korespondencji, jaką wymienił z Cyprianem. W r. 250 zasięgał mianowicie rady w sprawie tzw. lapsi. Potem, gdy Cyprian ukrywał się w czasie prześladowania, razem z biskupem Herkulanem w jego imieniu rządził wspólnotą kartagińską i uciszał powstałe w niej niepokoje. W r. 251 był jednym z pełnomocników, którzy zostali delegowani przez kościoły afrykańskie do zbadania legalności wyboru papieża Korneliusza. Można dlatego powiedzieć, że przyczynił się walnie do utrzymania zgody w stosunkach między Kartaginą a Rzymem. Może uczestniczył także w zebraniach z lat 252 i 255. Zmarł chyba przed r. 256. Potem z niezrozumiałych powodów zaczęto go utożsamiać z Kaledoniuszem, biskupem Bragi. W Portugalii - nie wiadomo, dla jakich racji - obchodzono wspomnienie Kaledoniusza w dniu 12 lutego.

Kaledoniusz
 obchodzi imieniny