Szukana litera: "g"

Obchodzi imieniny:
24 marca

Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'. W Polsce imię występuje od w. XIII najpierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabryjel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło. Dziś występuje w formie Gabriel, którego...

Zobacz więcej o: Gabriel
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
27 lutego,
24 marca,
29 września,
19 grudnia

Forma żeńska imienia: GabrielGabriel to imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męs­twem'.W Polsce imię występuje od w. XIII naj­pierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabry­jel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło....

Zobacz więcej o: Gabriela
Obchodzi imieniny:
27 lutego,
19 grudnia

Imię irlandzkie o niepewnej etymologii. Prawdopodobnie jest to spieszczenie imienia Gobnait będącego żeńskim odpowiednikiem męskiego Goban, Gobban 'mały kowal; kowalczyk'. W Polsce jako imię chrzestne nie występowało. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gabtina, Gabthena, ang. Gabthena, Gabthina, Gabtina. Gabtyna,...

Zobacz więcej o: Gabtyna
Obchodzi imieniny:

To imię najprawdopodobniej pochodzenia semickiego: Gadi'aab / Gadi'ab 'szczęście ojca' lub 'szczęśliwość Ojca = Boga'. W Polsce jest znane tylko badaczom dziejów pierwszych wieków chrześcijaństwa na Wschodzie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gadihab, Gadiahb, Gadyahb. Gadihab (Gadyahb) i Sabinos, biskupi...

Zobacz więcej o: Gadihab
Obchodzi imieniny:

Imię o niepewnym pochodzeniu. Może być uważane za imię celtyckie (walijskie), odpowiadające irlandzkiemu Garban, Garbhan 'nieokrzesany, szorstki, gburowaty'. Może to być też imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: gab- / geb- / gib- 'dawać, przedstawiać' i -ram - -hraban 'kruk', i wtedy...

Zobacz więcej o: Gafran
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od praenomen Gaius / Caius. Gaianus zatem znaczyłoby 'pochodzący od Gaiusa, syn (adoptowany) Gaiusa' lub 'wyzwoleniec Gaiusa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gaianus, Caianus. Synaksaria wyliczają wielu męczenników o tym imieniu. Tu kilka słów...

Zobacz więcej o: Gajan
Obchodzi imieniny:

Imię dobrze znane z historii starożytnej. Jego pochodzenie do dziś nie zostało wyjaśnione. Jedni wywodzą je z języka greckiego, inni uważają za pożyczkę etruską w języku łacińskim. Do dziś znane jest powiedzenie (rzymska przysięga małżeńska): -ubi tu, Caius, ibi ego, Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja...

Zobacz więcej o: Gajusz
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia
Obchodzi imieniny:
18 listopada

To włoska forma łacińskiego imienia Galganus wywodzącego się ze średniowiecznej formy imienia 'Gallicanus'. U nas nigdy się nie upowszechniło. Znamy je jako nazwisko świętej Gemmy Galgani. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Galganus, ang. Galganus, fr. Galgan, Gauvain, wł. Galgano. Galgano, eremita z Toskanii....

Zobacz więcej o: Galgano
Obchodzi imieniny: